hỗn hợp e gồm axit oleic axit panmitic và triglixerit x

Bạn đang xem: hỗn hợp e gồm axit oleic axit panmitic và triglixerit x

Hỗn phù hợp E bao gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol ứng là 1 trong những : 1 : 2). Đốt cháy trọn vẹn m gam E cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 4,07 mol O2, nhận được CO2 và H2O. Mặt không giống, cho tới m gam E tính năng không còn với lượng dư hỗn hợp NaOH đun rét, nhận được thành phầm cơ học bao gồm glixerol và 47,08 gam láo phù hợp nhị muối hạt. Phần trăm lượng của X nhập E là

A. 74,98%.

B. 76,13%.

C. 75,57%.

D. 76,67%.

Đáp án B

HD: Triglixerit dạng (RCOO)3C3H5 = 3RCOOH.C3H2 → Quy thay đổi láo phù hợp ban đầu:
m gam E bao gồm a mol C15H31COOH; b mol C17H33COOH và c mol C3H2.
Từ tỉ lệ thành phần fake thiết ⇒ a + b = 4c.
• Giải thắp E nhận được (16a + 18b + 3c) mol CO2 và (16a + 17b + c) mol H2O.
⇒ bảo toàn nhân tố O: 2a + 2b + 4,07 × 2 = 2 × (16a + 18b + 3c) + (16a + 17b + c).
• Giải thuỷ phân, mmuối = 278a + 304b = 47,08 gam.
Giải hệ những phương trình tao được a = 0,06; b = 0,1 và c = 0,04.
⇝ E quy thay đổi bao gồm 0,04 mol C3H2 + 0,06 mol C15H31COOH + 0,1 mol C17H33COOH.
Ghép lại ⇒ X chỉ hoàn toàn có thể chứa chấp đích 1 gốc C15H31COO và 2 gốc C17H33COO.
⇒ E bao gồm 0,04 mol (C15H31COO)(C17H33COO)2C3H5 + 0,02 mol C15H31COOH và 0,02 mol C17H33COOH.
⇒ m = mE = 0,04 × 858 + 0,02 × 256 + 0,02 × 282 = 45,08 gam.
⇒ Yêu cầu %mX/E = 0,04 × 858 ÷ 45,08 × 100% ≈ 76,13%.

jessica alex Thầy ơi em tưởng phần tỉ lệ thành phần (1:1:2) thì nên là a+b=8c chứ ạ. Tại đem tía gốc Triglixeric ghép nhập thìa là 2×3+1+1 ?

. 110 ngày

Nguyễn Trọng Nhân sao tỉ lệ thành phần 1:1:2 nhưng mà a+b=4c ạ

1 Trả câu nói. . 119 ngày

Phong Niskens sao tao đạt được 2x . 3 +x + x =8x vậy thầy
e k hiểu

1 Trả câu nói. . 127 ngày

Vân Thủy thầy ơi đoạn tính %m đưa ra 76,13% đâu ạ???

1 Trả câu nói. . 134 ngày

Vũ Nguyễn Em kh hiểu vị trí ghép hóa học ạ

1 Trả câu nói. . 136 ngày

Phương Anh Chỗ phương trình bảo toàn O là như nào là vậy ạ ????

Xem thêm: 8 loại thực phẩm tuyệt đối không ăn vào buổi tối

. 136 ngày

Thanh Phú (16a+17b+c)*

2 Trả câu nói. . 138 ngày

Thanh Phú em thiếu hiểu biết nhiều chổ đó

. 138 ngày

Thanh Phú (17a+16b+c) là mol hidro á thầy

. 138 ngày

Quân Nguyễn 2x.3 + x + x ở đâu rời khỏi vậy thầy

. 142 ngày

Thùy Linh Hoàng Thị Thầy ơi 890- 4 - 28 là sao ạ ở video clip 2 ạ

1 Trả câu nói. . 146 ngày

Nhi Ho sao ttính a=0,1 b=0,06 nhưng mà chừng trở thành 0,02 vậy ạ

1 Trả câu nói. . 163 ngày

11_3 - Trần Trung Nguyên Thầy ơi sao C17H33COOH:0,02mol C15H31COOH: 0,02 mol X:0,04mol vậy thầy

. 170 ngày

Phạm Tùng Dương Thầy ơi, vì sao c2h2 lại biểu thị cho tới C17H33COOH vậy ạ??

. 177 ngày

Hai Pham Sao a+b=4c thầy ?

. 180 ngày

Phương Phạm vì sao ghép lại được một gốc C15H31COO và 2 gốc C17H33COO thế ạ

5 Trả câu nói. . 201 ngày

Nguyễn Phước Cho em chất vấn vị trí a+b =4c ở đâu rời khỏi vậy ạ

2 Trả câu nói. . 263 ngày