hỗn hợp khí x gồm n2 và h2 có tỉ khối so với he là 1 8

Câu hỏi:

24/08/2019 181,829

Bạn đang xem: hỗn hợp khí x gồm n2 và h2 có tỉ khối so với he là 1 8

Chọn đáp án D

Ta có: M¯X=4.1,8=7,2

Áp dụng cách thức đàng chéo cánh cho tới lếu hợp ý X:

Hỗn hợp ý khí X bao gồm N2 và H2 sở hữu tỉ khối đối với He bởi vì 1,8. Đun rét X 1 thời (ảnh 1)

nN2nH2=5,220,8=14⇒ Hiệu suất tính theo dõi N2.

Gọi nN2=x(mol) ⇒ nH2=4x(mol)

⇒ nhh X = x + 4x = 5x (mol)

Phương trình hóa học:

N2 + 3H2 to,xt,p 2NH3

Gọi a là số mol N2 phản xạ

nH2phản ứng = 3a (mol); nNH3=2a(mol)

⇒ nhh Y = (x – a) + (4x – 3a) + 2a = 5x – 2a (mol)

Mà mX = mYM¯XM¯Y=nYnX 

4.1,84.2=5x5x2a 

⇒ a = 0,25x (mol)

Hiệu suất phản ứng: H = 0,25xx.100%=25%

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để pha chế 2 lít NH3 kể từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 nên dùng ở nằm trong ĐK là:

A. 8 lít

B. 2 lít

C. 4 lít

D. 1 lít

Câu 2:

Một lếu hợp ý A bao gồm nhị khí N2 và H2 theo dõi tỉ trọng 1:3. Tạo phản xạ thân thiết H2 với N2 tạo ra NH3. Sau phản xạ nhận được lếu hợp ý khí B sở hữu tỉ khối: dA/B = 0,6. Tính hiệu suất phản xạ tổ hợp NH3.

A. 80%

B. 50%

C. 20%

D. 75%

Câu 3:

Cho 30 lít N2; 30 lít H2 vô ĐK phù hợp sẽ khởi tạo rời khỏi thể tích NH3 (cùng điều kiện) Lúc hiệu suất phản xạ đạt 30% là:

A. 16 lít

Xem thêm: Värna tổ chức tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng cho 1.000 người cao tuổi

B. đôi mươi lít

C. 6 lít

D. 10 lít

Câu 4:

Một lếu hợp ý N2 và H2 được lấy vào trong bình phản xạ sở hữu nhiệt độ phỏng được lưu giữ ko thay đổi. Sau thời hạn phản xạ, áp suất của những khí vào trong bình hạn chế 5% đối với áp suất khi đầu. thạo rằng tỷ trọng số mol N2 tiếp tục phản xạ là 10%. Tính bộ phận xác suất số mol N2 và H2 vô lếu hợp ý đầu.

A. %VN2 = 25%; % VH2 = 75%

B. %VN2 = 30%; % VH2 = 70%

C. %VN2 = 22,5%; % VH2 = 77,5%

D. %VN2 = 20%; % VH2 = 80%

Câu 5:

Nhiệt phân một lượng AgNO3 được hóa học rắn X và lếu hợp ý khí Y. Dẫn toàn cỗ Y vào trong 1 lượng dư H2O, nhận được hỗn hợp Z. Cho toàn cỗ X vô Z, X chỉ tan một trong những phần và bay rời khỏi khí NO (sản phẩm khử duy nhất). thạo những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần tram lượng của X tiếp tục phản xạ là

A. 25%

B. 60%

C. 70%

D. 75%

Câu 6:

Thực hiện tại phản xạ thân thiết 8 mol H2 và 6 mol N2 với bột Fe thực hiện xúc tác. Hỗn hợp ý sau phản xạ cho tới qua quýt hỗn hợp H2SO4 loãng dư còn sót lại 12 mol khí. Tính hiệu suất phản xạ. (Thể tích những khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất)

A. 24%.

B. 36%

C. 18,75%

D. 35,5%