hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Hỗn hợp ý X bao gồm triglixerit Y và axit Khủng Z. Cho m gam X phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được thành phầm cơ học bao gồm một muối hạt và 1,84 gam glixerol. Nếu nhen cháy không còn m gam X thì nên một vừa hai phải đầy đủ 2,57 mol O2, thu được một,86 mol CO2 và 1,62 mol H2O. Khối lượng của Z vô m gam X là

A. 5,60 gam.

B. 5,64 gam.

C. 11,đôi mươi gam.

D. 11,28 gam.

Đáp án C

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên thức khuya?

HD: Giải nhen X + 2,57 mol O2 ––to→ 1,86 mol CO2 + 1,62 mol H2O.
⇒ vô X gồm: 1,86 mol C + 1,62 mol H2 + 0,1 mol O2.
Đặc trưng lếu hợp ý axit-chất béo: (RCOO)3C3H5 = 3RCOOH.C3H2.
⇒ Quy thay đổi X về 0,1 mol axit dạng RCOOH và 0,02 mol C3H2 (từ số mol glixerol).
⇒ bảo toàn thành phần C đem nC axit quy đổi = 1,86 – 0,02 × 3 = 1,8 mol.
⇒ Số Caxit = 1,8 ÷ 0,1 = 18; tương tự động bảo toàn H đem số H = 32.
⇒ Axit Z ứng là C17H31COOH ⇒ Y là (C17H31COO)3C3H5.
⇒ Ban đầu, X bao gồm 0,02 mol (C17H31COO)3C3H5 và 0,04 mol C17H31COOH.
⇒ Yêu cầu mZ = 0,04 × 280 = 11,đôi mươi gam ⇝ Chọn đáp án C. ♣

Lương Phú Quý gọi khó khăn hiểu quá

1 Trả lời nói . 117 ngày

Lương Phú Quý giảng câu này thầy ơi

. 117 ngày

milion dragon mang đến em nài lời nói giải với ạ

5 Trả lời nói . 15/02/2022