hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit

Câu hỏi:

21/08/2019 137,434

Bạn đang xem: hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit

A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH.

B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.

Đáp án chủ yếu xác

C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.

D. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đipeptit cần với 2 gốc, cả hai gốc này đều cần là gốc α-amino axit.

Loại A vì thế với cho tới 3 gốc. Loại C vì thế cả hai gốc đều là β. Loại D vì thế gốc thứ nhất ở dạng β

 Chọn B.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đipeptit tối nhiều rất có thể đưa đến từ là một lếu láo phù hợp bao gồm alanin và glyxin là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 2:

Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ sử dụng một dung dịch test là

A. hỗn hợp HCl.

B. Na.

C. quì tím.

D. hỗn hợp NaOH.

Câu 3:

Ứng với công thức C5H13N với số đồng phân amin bậc 3 là

A. 3.

Xem thêm: Vi khuẩn Salmonella có trong thị heo xíu của bánh mì Phượng nguy hiểm thế nào?

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 4:

Để minh chứng tính lưỡng tính của NH2-CH2-COOH (X), tớ mang đến X thuộc tính với:

A. HCl, NaOH.

B. Na2CO3, HCl.

C. HNO3, CH3COOH.

D. NaOH, NH3.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Phân tử đipeptit với nhị links peptit.
(2) Phân tử tripeptit với 3 links peptit
.
(3) Số links peptit nhập phân tử peptit mạch hở với n gốc
α-aminoaxit là n-1.
(4) Có 3
α-amino axit không giống nhau, rất có thể đưa đến 6 peptit không giống nhau với vừa đủ những gốc α-amino axit cơ.
Số nhận định và đánh giá trúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6:

Chất này là amin bậc 3:

A. (CH3)3C-NH2.

B. (CH3)3N.

C. (NH2)3C6H3.

D. CH3NH3Cl.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK