hợp kim sắt gang thép

Bình chọn:

Bạn đang xem: hợp kim sắt gang thép

4 bên trên 252 phiếu

Lý thuyết kim loại tổng hợp sắt: Gang, thépI. HỢP KIM CỦA SẮT Xem cụ thể

Bài 1 trang 63 sgk hoá học tập 9

Giải bài bác 1 trang 63 SGK Hoá học tập 9. Thế này là kim loại tổng hợp ? Thế này là gang và thép ? Nêu bộ phận, đặc điểm, phần mềm của gang và thép.

Xem lời nói giải

Bài 2 trang 63 sgk hoá học tập 9Giải bài bác 2 trang 63 SGK Hoá học tập 9. Hãy cho thấy qui định phát hành gang và ghi chép những phương trình hoá học tập. Xem lời nói giải

Bài 3 trang 63 sgk hoá học tập 9

Xem thêm: Những người không nên ăn đỗ xanh

Giải bài bác 3 trang 63 SGK Hoá học tập 9. Hãy cho thấy qui định luyện gang trở nên thép và ghi chép những phương trình hoá học tập.

Xem lời nói giải

Bài 4 trang 63 sgk hoá học tập 9Giải bài bác 4 trang 63 SGK Hoá học tập 9. Những khí thải Xem lời nói giải Bài 6 trang 63 sgk hoá học tập 9Giải bài bác 6 trang 63 SGK Hoá học tập 9. Tính lượng quặng hematit Xem lời nói giải