iso amin axetat

Câu hỏi:

09/08/2019 88,362

Bạn đang xem: iso amin axetat

A. CH3COOCH2–CH2–CH(CH3)2.

Đáp án chủ yếu xác

B. CH3COOCH(CH3)–CH(CH3)2.

C. CH3COOCH2–C(CH3)2–CH3.

D. CH3COOC(CH3)2–CH2–CH3.

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Chọn đáp án A

Isoamyl axetat với công thức kết cấu là CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)2 (có hương thơm chuối chín)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun hóa học to tướng X với hỗn hợp NaOH chiếm được natri oleat và glixerol. Công thức của X là

A. (C17H33COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33OCO)3C3H5.

D. (CH3COO)3C3H5

Câu 2:

Chất to tướng là trieste của axit to tướng với

A. ancol etylic.

B. glixerol.

C. ancol metylic.

D. etylen glicol.

Câu 3:

Etyl axetat với phản xạ với hóa học này sau đây?

A. FeO

Xem thêm: Chủ nhân Nobel Y học được VinFuture trao giải từ 2 năm trước

B. NaOH

C. Na

 D. HCl

Câu 4:

Chất to tướng X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Y có thể là

A. C2H5COOH.

B. C17H35COOH.

C. CH3COOH.

D. C6H5COOH.

Câu 5:

Khi dầu mỡ nhằm lâu thì khá hôi không dễ chịu. lý do là vì hóa học to tướng phân bỏ thành:

A. Axit

B. Ancol

C. Andehit

D. Xeton

Câu 6:

Tên gọi của CH3CH2COOCH3

A. metyl propionat

B. propyl axetat

C. etyl axetat

D. metyl axetat

TÀI LIỆU VIP VIETJACK