khco3 có kết tủa không

Câu hỏi: KHCO3 là hóa học gì?

Bạn đang xem: khco3 có kết tủa không

Trả lời:

Kali hiđrocacbonat (công thức phân tử: KHCO3), còn gọi là kali bicacbonat) là một trong thích hợp hóa học muối hạt đậm, ko color, ko hương thơm, sở hữu tính bazo.

Cùng Top điều giải đi tìm kiếm hiểu về Kali hidrocacbonat nhé!


I. Kali hiđrocacbonat  là gì?

Kali hiđrocacbonat (công thức phân tử: KHCO3), còn gọi là kali bicacbonat) là một trong thích hợp hóa học muối hạt đậm, ko color, ko hương thơm, sở hữu tính bazo.

Công thức hóa học: KHCO3


II. Cấu tạo

- Là muối hạt của kim loại  K kết phù hợp với gốc axit yếu ớt HCO3.

- Công thức cấu tạo:           

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là hóa học gì?

III. Tính hóa học vật lí

- Là hóa học ở dạng tinh ranh thể đơn cùn white color (tinh thể gồm: ion Kvà ion HCO3-).

- Những ion HCO3­- liên kết cùng nhau vì thế link hiđro tạo nên trở nên mạch lâu năm.

- Tan nhiều vô nước; phỏng tan tăng theo đòi sức nóng phỏng.


IV.Tính hóa học hóa học

- Muối cacbonat tan ứng dụng được với hỗn hợp bazơ tạo nên trở nên bazơ mới nhất và muối hạt mới

KHCO3 + Ba(OH)2 → KOH + BaCO3

- KHCO3 bền ở sức nóng phỏng thông thường, đun rét bị phân bỏ tạo nên muối hạt dung hòa K2CO3:

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là hóa học gì? (ảnh 2)

- Ngay vô hỗn hợp và ở sức nóng phỏng thông thường nó cũng trở thành phân bỏ lờ lững tạo nên khí CO2; nếu như đun rét thì phân bỏ tiếp tục mạnh mẽ rộng lớn.

- Tan nội địa thủy phân mang lại môi trường thiên nhiên kiềm yếu ớt → nhận thấy được vì thế quỳ tím trả xanh lơ và metyl domain authority cam trả vàng tuy nhiên không sở hữu và nhận biêt được vì thế phenolphthalein:

KHCO3 + H2O ⇄  K2CO3 + KOH

- Tác dụng với hỗn hợp kiềm (NaOH, KOH…) → phản xạ dung hòa.

KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O

2KHCO3 +  Ca(OH )2 →  K2CO3 + CaCO3  +  H2O

KHCO3 + Ca(OH)2 → KOH + CaCO3 + H2O

- Phản ứng của 2 muối hạt axit với nhau: (muối axit mạnh tiếp tục vào vai trò là axit; muối hạt axit yếu ớt tiếp tục đóng góp vài ba trò là bazơ)

KHSO4 + KHCO3 → K2SO4 + CO2 + H2O

- Tác dụng với axit: (muối của axit yếu ớt phản xạ với axit mạnh đưa đến muối hạt mới nhất + axit yếu ớt hơn)

HCl + KHCO3 → KCl + CO2 + H2O

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

- Tác dụng với muối:

Xem thêm: Cảnh báo 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu

  KHCO3 + AlCl3 + H2O → KCl + CO2 + Al(OH)3

 KHCO+ FeCl3 + H2O → Fe(OH)3 + KCl + CO2

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là hóa học gì? (ảnh 3)

- Tác dụng với oxit axit:

KHCO3 + SO2 → KHSO3 + CO2


V. Điều chế

Phương trình pha chế KHCO3

K2CO3    +             Ba(HCO3)          ⟶          BaCO3   +             2KHCO3

KCl          +             NH4HCO3             ⟶          NH4Cl    +             KHCO3

H2O        +             K2CO   +             CO2        ⟶          2KHCO3


VI. Ứng dụng

- Sử dụng thực hiện men vô thực hiện bánh,; hóa học vào phía trong bình trị cháy; dùng để làm dung dịch test và hóa học đệm mạnh vô dược phẩm.

- Sử dụng thực hiện hóa học phụ gia vô phát triển rượu nho và kiểm soát và điều chỉnh phỏng pH của rượu.

- Dùng thực hiện dung dịch khử nấm mốc, vảy tảo vô canh tác cơ học.

- Dùng nhằm dung hòa khu đất nhiều axit.


VII. Nhận biết

- Thuốc thử: hỗn hợp chứa chấp ion Ca2+ hoặc chứa chấp ion Ba2+ như: BaCl2; Ca(OH)2

- Hiện tượng: thấy xuất hiện tại kết tủa white là CaCO3 (với dung dịch test chứa chấp ion Ca2+) hoặc BaCO3 (với dung dịch test chứa chấp ion Ba2+).

- PTHH minh họa:      

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là hóa học gì? (ảnh 4)

2KHCO3 +  Ca(OH )→  K2CO3 + CaCO3  +  H2O


VIII. Ví dụ bài xích tập

Cho m (g) láo thích hợp K2CO3 và KHCO3 ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với 27,375 (g) dd HCL 20%. Sau phản xạ chiếm được 2,24(L) khí CO2 (đktc) 

a) Viết PTHH cho những phản xạ xảy ra 

b) tính lượng từng muối hạt sở hữu vô láo thích hợp ban đầu 

c) tính độ đậm đặc xác suất của dd hóa học chiếm được sau phản ứng

Giải mến công việc giải:

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là hóa học gì? (ảnh 5)

a, PTHH:

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là hóa học gì? (ảnh 6)

b) Gọi số mol của K2CO3;KHCO3 lần lượt là a, b mol

Theo PTHH (1); (2) tớ có:

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là hóa học gì? (ảnh 7)

c) Ta có:

[CHUẨN NHẤT] KHCO3 là hóa học gì? (ảnh 8)

icon-date

Xuất phiên bản : 01/12/2021 - Cập nhật : 05/12/2021

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên uống nước đậu xanh?

Xem tăng những bài xích nằm trong chuyên nghiệp mục

Bài viết lách mới nhất nhất

Tham khảo những bài học kinh nghiệm khác

Xem tăng những chủ thể liên quan