khi điện phân nacl nóng chảy tại catot xảy ra

Câu hỏi:

11/11/2019 71,776

Bạn đang xem: khi điện phân nacl nóng chảy tại catot xảy ra

B. Sự khử ion Na+

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong số những hóa học sau : HNO2, CH3COOH, KMnO4, C6H6, HCOOH, HCOOCH3, C6H12O6, C2H5OH, SO2, Cl2, NaClO, CH4, NaOH, NH3,H2S. Số hóa học nằm trong loại hóa học năng lượng điện li là:

A. 8

B. 7

C. 9

D. 10

Câu 2:

Dãy bao gồm những hóa học đều là hóa học năng lượng điện li yếu ớt là

A. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH

B. H2S, H3PO4, CH3COOH, Mg(OH)2.

C. BaSO4, H2S, CaCO3, AgCl.

D. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.

Câu 3:

Dãy chất nào dưới phía trên chỉ gồm những chất tan và điện li mạnh?

A. HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4)2, H3PO4

B. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2

C. CaCl2, CuSO4, CaSO4, HNO3

Xem thêm: Phòng khám ở TP.HCM ép bệnh nhân chuyển 29 triệu đồng ngay trên giường

D. KCl, H2SO4, H2O, CaCl2

Câu 4:

Hòa tan 13,68 gam muối bột MSO4 nhập nước được hỗn hợp X. Điện phân X (với năng lượng điện đặc biệt trơ, độ mạnh loại năng lượng điện ko đổi) nhập thời hạn t (giây) được hắn gam sắt kẽm kim loại M độc nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu như thời hạn năng lượng điện phân là 2t (giây) thì tổng số mol khí chiếm được ở cả nhị năng lượng điện cực kỳ 0,1245 mol. Giá trị của hắn là:

A. 1,680

B. 4,788

C. 4,480

D. 3,920

Câu 5:

Dung dịch này tại đây ko dẫn năng lượng điện được ?

A. CaSO4

B. CH3OH

C. HCl

D. Al2(SO4)3

Câu 6:

Trường thích hợp này tại đây xẩy ra bào mòn năng lượng điện hóa ?

A. Đốt lá Fe nhập khí Cl2.

B. Thanh kẽm nhúng nhập hỗn hợp CuSO4.

C. Sợi thừng bạc nhúng nhập hỗn hợp HNO3.

D. Thanh nhôm nhúng nhập hỗn hợp H2SO4 loãng

Xem thêm: quỳ tím là gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK