khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức x

Câu hỏi:

14/08/2019 144,507

Bạn đang xem: khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức x

Khi châm cháy trọn vẹn một amin đơn chức X nhận được 8,4 lit khí CO2; 1,4 lit N2 (dktc) và 10,125g H2O. Công thức phân tử của X là:

A. C3H7N                          

B. C2H7N                   

C. C3H9N                     

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

nCO2 = 0,375 mol;

nN2 = 0,0625 mol;

nH2O = 0,5625 mol

Bảo toàn thành phần :

nC = nCO2 = 0,375 mol

nN = 2nN2 =  0,125 mol

nH = 2nH2O = 1,125 mol

⇒ nC : nH : nO = 0,375 : 1,125 : 0,125 = 3 : 9 : 1

⇒ C3H9N

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi châm cháy trọn vẹn một amin đơn chức X, nhận được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 ( những thể tích khí đo ở đktc) và đôi mươi,25 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C2H7N.                         

B. C3H7N.                    

C. C3H9N.                   

D. C4H9N.

Câu 2:

Cho m gam H2NCH2COOH phản xạ không còn với hỗn hợp KOH dư nhận được hỗn hợp chứa chấp 84,75 gam muối bột. Giá trị của m là

A. 65,55.        

B. 55,65.

C. 56,25.         

D. 66,75

Câu 3:

X là tetrapeptit với công thức Gly – Ala – Val – Gly. Y là tripeptit với công thức Gly – Val – Ala. Đun rét m gam lếu láo ăn ý X, Y với tỉ trọng mol tương tứng là 4:3 với hỗn hợp KOH một vừa hai phải đầy đủ sau phản xạ xẩy ra trọn vẹn cô cạn hỗn hợp nhận được 257,36 g hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

Xem thêm: Tác dụng chữa bệnh của hoa đu đủ đực ít người biết

A. 155,44 gam.          

B. 167, 38 gam.          

C. 212,12 gam.           

D. 150, 88 gam.

Câu 4:

Cho m gam axit glutamic tính năng với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M nhận được hỗn hợp X chứa chấp 16,88g hóa học tan. X tính năng với V ml hỗn hợp HCl 1M. Giá trị của V là :

A. 300

B. 280

C. 320

D. 240

Câu 5:

Cho m gam alanin tính năng với lượng dư hỗn hợp HCl nhận được 5,02 gam muối bột. Giá trị của m là

A. 3,56.                              

B. 35,6.                      

C. 30,0.                         

D. 3,00.

Câu 6:

Hỗn ăn ý E bao gồm muối bột vô sinh X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tính năng với hỗn hợp NaOH đun rét, nhận được khí Z. Cho E tính năng với hỗn hợp HCl dư, nhận được khí T và hóa học cơ học Q. Nhận tấp tểnh này tại đây sai?

A. Chất Y là H2NCH2CONHCH2COOH.         

B. Chất Q là H2NCH2COOH.

C. Chất Z là NH3 và hóa học T là CO2.

D. Chất X là (NH4)2CO3.

Xem thêm: Thời điểm ăn dưa hấu tốt cho sức khỏe

TÀI LIỆU VIP VIETJACK