khi xà phòng hóa trị

Câu hỏi:

21/08/2019 161,824

Bạn đang xem: khi xà phòng hóa trị

A. C17H35COOH và glixerol

B. C15H31COOH và glixerol

D. C17H35COONa và glixerol

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Xà chống hóa tristearin là phản xạ thủy phân vô môi trường xung quanh kiềm:

 (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH t° 3C17H35COONa + C3H5(OH)3.

→ Sản phẩm nhận được là C17H35COONa và glixerol

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X đem công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

A. HO-C2H4-CHO

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOH

D. HCOOC2H5

Câu 2:

Propyl fomat (HCOOC3H7) được pha trộn từ

A. CH3COOH và C3H7OH

B. HCOOH và C3H7OH

C. C2H5COOH và CH3OH

D. HCOOH và CH3OH

Câu 3:

Có từng nào tripeptit nhưng mà phân tử chứa chấp 3 gốc amino axit không giống nhau?

A. 3 chất

Xem thêm: Liên tục sai phạm, Phòng khám đa khoa Văn Kiệt bị tước giấy phép hoạt động

B. 5 chất

C. 6 chất

D. 8 chất

Câu 4:

Khi thủy phân hóa học phệ vô môi trường xung quanh kiềm thì nhận được muối hạt của axit phệ và

A. phenol

B. glixerol

C. ancol đơn chức

D. este đơn chức

Câu 5:

Este etyl fomiat đem công thức là

A. HCOOCH=CH2

B. CH3COOCH3

C. HCOOCH3

D. HCOOC2H5

Câu 6:

Este no, đơn chức, mạch hở đem công thức phân tử là

A. CnH2n+2O, n2

B. CnH2nO2, n2

C. CnH2nO2, n1

D. CnH2nO, n2