kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là h2

YOMEDIA

Bạn đang xem: kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là h2

 • Câu hỏi:

  Kim loại nào là tại đây pha trộn được vì thế cách thức sức nóng luyện với hóa học khử là H2?

  • A. Mg       
  • B. Al      
  • C. Ba      
  • D. Zn

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp sức nóng luyện phần mềm pha trộn những sắt kẽm kim loại sau Al  Loại A, B, C.

  Ở sức nóng phỏng cao CO và H2 khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau Al

  Với CO: 

  + Tổng quát: \({M_x}{O_y} + yCO \to xM + yC{O_2}\)

  mCR giảm = mO (oxit pư); nO (oxit pư) = nCO pư = nCO2

  b) Với H2:

  + Tổng quát: \({M_x}{O_y} + y{H_2} \to xM + y{H_2}O\)

  Xem thêm: Uống giấm táo với mật ong có tác dụng gì?

  mCR giảm = mO (oxit pư); nO (oxit pư) = nH2 pư = nH2O

  c) Với láo ăn ý CO, H2:

  → mCR giảm = mO (oxit pư); nO (oxit pư) = (nCO pư + nH2  pư) = ( nCO2 + nH2O )

Mã câu hỏi: 147441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần chủ yếu của đạm urê là
 • Tơ nào là nhập 4 tơ tại đây nằm trong loại tơ tổng hợp?
 • Dung dịch nào là tại đây thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc đỏ?
 • Kim loại nào là tại đây ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội?
 • Chất nào là tại đây ko nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh axit?
 • Kim loại nào là tại đây pha trộn được vì thế cách thức sức nóng luyện với hóa học khử là H2?
 • Chất nào là tại đây thực hiện mượt nước cứng tạm thời thời?
 • Công thức chất hóa học của Fe kể từ oxit là
 • Công thức của tripanmitin là
 • Dung dịch nào là tại đây ko hòa tan được Cr(OH)3?
 • Nước đá thô ko rét chảy tuy nhiên hưng phấn, được dùng làm tạo nên môi trường xung quanh lạnh lẽo không tồn tại tương đối độ ẩm. Chất X là?
 • Dd nào là tại đây ko hòa tan được Al?
 • Nhiệt phân trọn vẹn 16,2 gam Ca(HCO3)2, chiếm được V lít khí CO­2 ở đktc. Giá trị của V là?
 • Pb nào là sau đó chính xác?
 • Pb nào là sai nhập 4 pb sau?
 • Pb nào là tại đây ko đúng?
 • Cho phản xạ hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản xạ bên trên xẩy ra quy trình nào?
 • Thí sát hoạch được muối hạt Fe (III)?
 • Phản ứng nào là tại đây đem phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O(1) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O(2) KHCO3 + KOH
 • Este nào là tại đây ứng dụng với hỗn hợp NaOH chiếm được anđehit axetic?
 • Hòa tan m gam Fe vì thế hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 4,48 lít khí NO ở đktc. Giá trị của m là?
 • Cho 1ml hỗn hợp AgNO3 1% nhập ống thử sạch sẽ, rung lắc nhẹ nhõm, tiếp sau đó nhỏ kể từ từ từng giọt hỗn hợp NH3 1M cho tới Lúc kết tủa sinh đi ra bị hòa tan không còn. Nhỏ tiếp 3-5 giọt hỗn hợp hóa học X, đun rét nhẹ nhõm láo ăn ý ở khoảng chừng 60 - 70°C nhập vài ba phút, bên trên trở nên ống thử xuất hiện nay lớp bạc sáng sủa. Chất X là?
 • Hỗn ăn ý X bao gồm 9 gam glyxin và 4,4 gam etyl axetat.Cho toàn cỗ X ứng dụng với hỗn hợp chứa chấp 0,2 mol NaOH, sau phản xạ trọn vẹn chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là?
 • Lên men 81 gam tinh ma bột trở nên ancol etylic (hiệu suất của tất cả quy trình là 75%).Hấp thụ trọn vẹn CO2 sinh đi ra nhập lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là?
 • Cho những tuyên bố sau:(1) Sử dụng xà chống nhằm giặt ăn mặc quần áo nội địa cứng tiếp tục thực hiện vải vóc nhanh chóng mục...Số tuyên bố chính là?
 • Hòa tan trọn vẹn m gam Al nhập hỗn hợp loãng chứa chấp 0,3 mol H2SO4, chiếm được khí H2 và hỗn hợp X.Giá trị của m và a thứu tự là?
 • Dẫn 0,5 mol láo ăn ý X (gồm tương đối nước và CO2) qua chuyện cacbon rét đỏ ối, chiếm được 0,95 mol láo ăn ý Y bao gồm CO, H2, CO2.
 • Thực hiện nay thử nghiệm sau:(1) Sục CO2 kể từ từ cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)­2;(2) Đun rét hỗn hợp NaHCO3 và CaCl2 (có số mol vì thế nhau)?
 • Thủy phân trọn vẹn hóa học phệ X sau phản xạ chiếm được axit oleic (C17H33COOH) và axit linoleic (C17H31COOH).Nếu nhen nhóm cháy trọn vẹn m gam X cần thiết 76,32 gam oxi chiếm được 75,24 gam CO2. Mặt không giống m gam X ứng dụng vừa vặn đầy đủ với V ml Br­2 1M. Tìm V?
 • Chất R, Q thỏa mãn nhu cầu sơ vật bên trên thứu tự là?
 • Tính lượng hóa học rắn ko tan Lúc mang đến 41,4g kết tủa nhập hỗn hợp HCl (dư)?
 • Este X nhị chức mạch hở đem công thức phân tử C7H10O4.
 • Xác lăm le công thức X biết thủy phân trọn vẹn 10,12 gam este X nhập hỗn hợp NaOH, sau phản xạ chiếm được muối hạt của axit cacboxylic đơn chức và 3,68 gam ancol metylic?
 • Tính m muối hạt chiếm được biết đun rét 41,49 gam láo ăn ý E bao gồm hóa học X (C2H8O2N2) và tripeptit Y (C7H13N3O4) nhập 350 ml hỗn hợp HCl 2M chiếm được hỗn hợp T chứa chấp thân phụ muối hạt và HCl dư?
 • Đốt 4,2 gam Fe nhập bầu không khí chiếm được 5,32 gam láo ăn ý X bao gồm Fe và những oxit Fe.
 • Xác lăm le 2 hỗn hợp (1) và (3) thứ tự lượt?
 • Hỗn ăn ý X bao gồm Fe3O­4 và Fe2O3. Trộn 2,7 gam Al nhập trăng tròn gam X rồi tổ chức phản xạ sức nóng nhôm, chiếm được láo ăn ý Y.
 • Hòa tan trọn vẹn m gam láo ăn ý CuSO4 và NaCl nhập nước, chiếm được hỗn hợp X.
 • Hỗn ăn ý E gồm: X, Y là nhị axit đồng đẳng tiếp tiếp; Z, T là nhị este (đều nhị chức, mạch hở; Y và Z là đồng phân của
 • Tính % lượng Fe3O4 nhập X?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: Đỗ đen tốt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm nguời sau