kno3 + naoh

NaOH (aq) + KNO3 (aq) NaNO3 (aq) + KOH (aq)

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên uống nước vối?

Reaktanten:

 • NaOH
  • Namen: Natriumhydroxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natriumoxydhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natronhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • KNO3
  • Namen: Kaliumnitrat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Salpeter Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, E 252 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farbloser bis weißer Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

Xem thêm: ADN giải oan cho cô gái trẻ bị gia đình bạn trai nghi ngờ có con ngoài giá thú

 • NaNO3
  • Namen: Natriumnitrat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Chilesalpeter Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Chilesalpeter Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchsloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • KOH
  • Namen: Kaliumhydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Ätzkali Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Kaliumoxidhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Weißer, hygroskopischer, geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05