metylamin có công thức là

Câu hỏi:

03/03/2022 4,502

Bạn đang xem: metylamin có công thức là

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án B

Metylamin với công thức phân tử là CH5N.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này sau đấy là axit béo?

A. Axit fomic.

B. Axit propionic.

C. Axit stearic

D. Axit axetic.

Câu 2:

Chất phản xạ được với AgNO3/NH3, đun rét đưa đến sắt kẽm kim loại Ag là

A. fructozơ

B. xenlulozơ.

C. tinh anh bột.

D. saccarozơ.

Câu 3:

Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau:

(C6H10O5)n→ C6H12O6→ C2H5OH → CH3COOH→ CH3COOC2H5

Câu 4:

Phát biểu này tại đây sai?

Xem thêm: Nên uống nước lọc hay chanh mật ong khi ngủ dậy?

A. Amino axit với đặc thù lưỡng tính.

B. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit.

C. Đipeptit với phản xạ màu sắc biure.

D. Protein được tạo thành kể từ những chuỗi peptit phối hợp lại cùng nhau.

Câu 5:

Dung dịch etyl amin nội địa làm:

A. phenolphtalein ko thay đổi màu sắc

B. quì tím ko thay đổi màu sắc.

C. quì tím hoá xanh rớt.

D. phenolphtalein hoá xanh rớt.

Câu 6:

Thủy phân este X vô hỗn hợp NaOH, chiếm được CH3COONa và CH3OH. Công thức kết cấu của X là

A. CH3COOCH3.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK