mg có tác dụng với naoh không

Câu hỏi:

15/08/2019 50,513

Bạn đang xem: mg có tác dụng với naoh không

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án A

Mg ko tính năng được với dd NaOH

Si tính năng được với NaOH theo đòi pt:

Si + NaOH + H2O → Na2SiO3 + H2

K, Na ko tính năng với NaOH tuy nhiên tính năng với H2O vô hỗn hợp sinh đi ra khí H2

K + H2O → KOH + ½ H2

Na+ H2O → NaOH + ½ H2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt hỗn hợp Na2SO4 với hỗn hợp NaCl, tớ người sử dụng hỗn hợp.

A. HCl.

B. NaOH.

C. KNO3.

D. BaCl2.

Câu 2:

Phản ứng này tại đây không xảy ra?

A. FeCl2 +NaOH.

B. HCl + KOH.

C. CaCO3 + H2SO4 (loãng).

D. KCl + NaOH

Câu 3:

Chất này tại đây tính năng với hỗn hợp BaCl2 sinh đi ra kết tủa?

A. KHCO3.

Xem thêm: Điểm danh các loại củ có thể giúp bạn trẻ mãi không già

B. KOH.

C. NaNO3.

D. Na2SO4.

Câu 4:

Phương trình chất hóa học này tại đây sai:

A. 2FeCl3 + 2NaI → 2FeCl2 + 2NaCl + I2

B. Na2SO4 + 2HCl → 2NaCl + H2SO4

C. Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

D. Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

Câu 5:

Chất không trở nên sức nóng phân diệt là: 

A. KHCO3

B. Na2CO3

C. Cu(NO3)2

D. KMnO4

Câu 6:

Chất này tại đây ko tan được vô hỗn hợp KOH?

A. BaCO3

B. Al(OH)3

C. Si

D. K2CO3

TÀI LIỆU VIP VIETJACK