muối phenylamoni clorua không tan trong nước

Câu hỏi:

27/06/2019 55,275

Bạn đang xem: muối phenylamoni clorua không tan trong nước

Có những tuyên bố sau:                     

(1)       Muối phenylamoni clorua ko tan nội địa.

(2)       Tất cả những peptit đều sở hữu phản xạ color biure.

(3)       H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một trong những đipeptit.

(4)       Ở ĐK thông thường, CH5N và C2H7N là những hóa học khí đem mùi hương khai.

Số tuyên bố đúng

Đáp án A

(1)       Sai vì như thế toàn bộ những muối bột amoni đều tan vô nước

(2)       Sai trừ đipeptit không tồn tại đặc thù này

(3)       Sai vì như thế link peptit cần là link -CO-NH- của 2 anpha-amino axit

(4)       Đúng. Metyl-, dimetyl-, trimetyl-, etylamin, amoniac đều là hóa học khí mùi hương khai ở đk thường

Có 1 tuyên bố đích thị.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người tớ dùng theo thứ tự những dung dịch test này sau đây?

A. Quỳ tím, brom

B. Dung dịch NaOH và brom

C. Brom và quỳ tím

D. Dung dịch HCl và quỳ tím

Câu 2:

Cho những đánh giá sau:

(1). cũng có thể tạo ra tối nhiều 2 đipeptit kể từ phản xạ trùng dừng lếu hợp ý Alanin và Glyxin.

(2). Khác với axít axetic, axít amino axetic rất có thể nhập cuộc phản xạ với axit HCl hoặc phản xạ trùng dừng.

(3). Giống với axít axetic, aminoaxít rất có thể ứng dụng với bazơ tạo ra muối bột và nước.

(4). Axít axetic và axít α-amino glutaric rất có thể thực hiện thay đổi color quỳ tím trở nên đỏ

(5). Thủy phân ko trọn vẹn peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr rất có thể nhận được tối nhiều 5 tripeptit không giống nhau đem có một gốc Gly.

(6). Cho HNO3 quánh vô ống thử chứa chấp anbumin thấy tạo ra hỗn hợp color tím. Có từng nào đánh giá đích thị ?

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3:

Hỗn hợp ý khí X bao gồm etylamin và nhì hiđrocacbon đồng đẳng tiếp tục. Đốt cháy trọn vẹn 100ml lếu hợp ý X vì chưng một lượng oxi vừa vặn đầy đủ, nhận được 550ml lếu hợp ý Y bao gồm khí và khá nước. Nếu mang lại Y trải qua hỗn hợp axit sunfuric quánh (dư) thì còn sót lại 250ml khí (các thể tích khí và khá đo ở nằm trong điều kiện). Công thức phân tử của nhì hiđrocacbon là

A. CH4 và C2H6.

Xem thêm: Giày mới mua có nên giặt không? Bảo quản giày đúng cách

B. C2H4 và C3H6.

C. C2H6 và C3H8.

D. C3H6 và C4H8.

Câu 4:

Hỗn hợp ý E bao gồm nhì hóa học cơ học X (C2H7O3N) và Y (C3H12O3N2). X và Y đều sở hữu đặc thù lưỡng tính. Cho m gam lếu hợp ý E ứng dụng với hỗn hợp HCl dư, nhận được 4,48 lít khí Z (Z là hợp ý hóa học vô cơ). Mặt không giống, Khi mang lại m gam lếu hợp ý E ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun rét mướt bay rời khỏi 6,72 lít khí T (T là hợp ý hóa học cơ học đơn chức chứa chấp C, H, N và thực hiện xanh rì quỳ tím ẩm). Cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn bao gồm nhì hóa học vô sinh. Thể tích những khí đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 21,2 gam.

B. trăng tròn,2 gam.

C. 21,7 gam.

D. trăng tròn,7 gam.

Câu 5:

Hỗn hợp ý X chứa hóa học A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) ứng dụng với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, đun rét mướt cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn rồi cô cạn nhận được m gam lếu hợp Y gồm 2 muối bột D E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) lếu hợp ý Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng tiếp nối đem tỉ khối đối với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối bột E trong lếu hợp ý Y là:

A. 4,24

B. 3,18

C. 5,36

D. 8,04

Câu 6:

Aminoaxit đơn chức X chứa chấp 15,73%N về lượng. X tạo ra Octapeptit Y. Y đem phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586

B. 771

C. 568

D. 686