naalo2 + hcl dư

Câu hỏi:

18/06/2019 104,293

Bạn đang xem: naalo2 + hcl dư

A. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, kết tủa ko tan.

B. Không có hiện tượng.

C. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, sau đó kết tủa tan một phần.

D. Có kết tủa trắng keo dán giấy xuất hiện, sau đó kết tủa tan hết.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

PT: HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng quan liêu sát được là:

A. Bọt khí.

B. Bọt khí và kết tủa màu xanh rờn.

C. Kết tủa màu đỏ.

D. Bọt khí và kết tủa màu đỏ.

Câu 2:

Nhỏ từ từ mang lại đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy rời khỏi là:

A. Có kết tủa keo dán giấy trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo dán giấy trắng.

C. Có kết tủa keo dán giấy trắng và khí cất cánh lên.

D. Không có kết tủa, có khí cất cánh lên.

Câu 3:

Phản ứng nào tại đây không xảy ra?

A. CaO + CO2 t°  CaCO3

Xem thêm: UNOVE - Thương hiệu dưỡng tóc quốc dân tại Hàn Quốc có gì đặc biệt?

B. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

C. CaCl2 + MgCO3 → CaCO3 + MgCl2

D. CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu 4:

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch NaCl, ko có màng ngăn điện cực.

B. điện phân dung dịch NaNO3, ko có màng ngăn điện cực.

C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.

D. điện phân NaCl nóng chảy.

Câu 5:

Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh anh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Mg.

B. Be, Mg, Ca.

C. Li, Na, Ca.

D. Li, Na, K.

Câu 6:

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư, sau đó lại đun nóng dung dịch sản phẩm thu được. Vậy hiện tượng quan liêu sát được là:

A. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tăng dần đến cực đại.

B. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần, Khi đun nón dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện.

C. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch có màu xanh rờn, Khi đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh rời khỏi.

D. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch trở nên vô suốt, Khi đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh rời khỏi.

Xem thêm: Hạt dưa hấu có thực sự an toàn để ăn?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK