nahco3+caoh2 dư

Câu hỏi:

18/08/2021 18,399

Bạn đang xem: nahco3+caoh2 dư

D. Ca(OH)2 và NaOH

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn đáp án D

NaHCO3+ Ca(OH)2  CaCO3 + NaOH + H2O

Kết tủa là CaCO3. Dung dịch Y bao gồm NaOH và Ca(OH)2 dư.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại kiềm thổ này tại đây không phản xạ với nước ở nhiệt độ chừng thường?

A. Sr

B. Ba

C. Be

D. Ca

Câu 2:

Thủy phân 1 mol (C17H35COO)C3H5(OOCC15H31)2 nhập hỗn hợp NaOH, chiếm được a mol muối bột natri stearat. Giá trị của a là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3:

Dùng sắt kẽm kim loại này tại đây nhằm pha trộn Ag kể từ hỗn hợp AgNO3 bằng cách thức thủy luyện?

A. K

B. Na

Xem thêm: Các loại thực phẩm cần tránh với người bị loãng xương

C. Cu

D. Ba

Câu 4:

Stiren (vinylbenzen) sở hữu công thức phân tử là

A. C7H8

B. C8H8

C. C9H12

D. C8H10

Câu 5:

Trong những sắt kẽm kim loại sau, sắt kẽm kim loại dễ dẫn đến lão hóa nhất là

A. Ag

B. Ca

C. K

D. Fe

Câu 6:

Dung dịch này tại đây không thực hiện thay đổi color quỳ tím?

A. HCl

B. H2NCH2COOH

C. NaOH

D. CH3NH2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK