naoh cao

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

Xem thêm: Nữ chủ nhân giải Nobel Y học 2023: 'Nhiều người từng nghĩ tôi bị điên'

O-II - 1 e- O-I (Oxidation)

O-II + e- O-III (Reduktion)

Reaktanten:

  • CaO
    • Namen: Calciumoxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * gebrannter Kalk Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Kalziumoxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
    • Erscheinungsbild: Weißes, geruchloses Pulver Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • NaOH
    • Namen: Natriumhydroxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natriumoxydhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natronhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02

Produkte:

Xem thêm: Xét nghiệm ADN cả nhà để kiểm tra sức khỏe, phát hiện con út không phải con ruột

  • CaOH
  • NaO