naoh co2 dư

Phản ứng NaOH + CO2 (tỉ lệ 1 : 1) rời khỏi NaHCO3 nằm trong loại phản xạ hóa ăn ý đã và đang được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài xích tập dượt với tương quan về NaOH với câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: naoh co2 dư

NaOH + CO2 → NaHCO3

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ CO2 thuộc tính với NaOH

CO2 + NaOH → NaHCO3

2. Cách tổ chức phản xạ CO2 thuộc tính với NaOH

- Dẫn khí CO2 kể từ từ cho tới dư nhập ống thử chứa chấp NaOH và vài ba giọt hóa học thông tư.

3. Cách viết lách phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ CO2 thuộc tính với NaOH

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

CO2 + NaOH → NaHCO3

Bước 2: Viết phương trình ion rất đầy đủ vì như thế cách: fake những hóa học một vừa hai phải dễ dàng tan, một vừa hai phải năng lượng điện li mạnh trở nên ion; những hóa học năng lượng điện li yếu đuối, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm nguyên vẹn bên dưới dạng phân tử:

CO2 + Na+ + OH- → Na+ + HCO3-

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion rất đầy đủ bằng phương pháp lược loại bỏ những ion như là nhau ở cả nhì vế:

CO2 + OH- → HCO3-

4. Xác quyết định thành phầm của phản xạ CO2 thuộc tính với NaOH

- CO2 phản xạ với NaOH chỉ nhận được muối bột NaHCO3 Lúc T = nNaOHnCO21.

- CO2 phản xạ với NaOH chỉ nhận được muối bột Na2CO3 Lúc T = nNaOHnCO22.

- CO2 phản xạ với NaOH thu được cả muối bột NaHCO3 Na2CO3 Lúc 1< T =nNaOHnCO2< 2.

5. Mở rộng lớn kỹ năng về CO2

5.1. Cấu tạo nên phân tử

Quảng cáo

- Cấu tạo nên của CO2 là O = C = O.

- Phân tử CO2 với kết cấu trực tiếp, ko phân vô cùng.

5.2. Tính hóa học vật lý

- Là hóa học khí ko màu sắc, nặng trĩu cuống quýt 1,5 lượt không gian.

- Tan không nhiều nội địa.

- CO2 Lúc bị thực hiện rét mướt đột ngột fake quý phái tình trạng rắn, gọi là nước đá thô.

- Nước đá thô ko rét chảy tuy nhiên hưng phấn nên được dùng làm thực hiện môi trường thiên nhiên rét mướt và thô, vô cùng tiện lợi nhằm bảo vệ đồ ăn.

Lưu ý: Khi dùng đá thô nên treo gang tay kháng rét mướt nhằm tách bị rộp rét mướt Lúc xúc tiếp với đá thô.

5.3. Tính hóa học hóa học

- Khí CO2 ko cháy, ko giữ lại sự cháy của đa số hóa học.

- CO2 là oxit axit, Lúc tan nội địa tạo nên trở nên axit cacbonic:

CO2 (k) + H2O (l) ⇄ H2CO3 (dd)

- Bên cạnh đó, CO2 còn thuộc tính với oxit bazơ và hỗn hợp kiềm.

Thí dụ:

CaO + CO2 to CaCO3

NaOH + CO2 → NaHCO3

Quảng cáo

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

5.4. Điều chế

a. Trong chống thí nghiệm

- CO2 được pha trộn bằng phương pháp mang lại hỗn hợp HCl thuộc tính với đá vôi.

- Phương trình hóa học:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

b. Trong công nghiệp

- Khí CO2 được tịch thu kể từ quy trình nhen nhóm cháy trọn vẹn than thở nhằm hỗ trợ tích điện cho những quy trình phát hành không giống.

C + O2 to CO2

- Bên cạnh đó, khí CO2 còn được tịch thu kể từ quy trình fake hóa khí vạn vật thiên nhiên, những thành phầm dầu mỏ; quy trình nung vôi; quy trình lên men rượu kể từ lối glucozơ.

CaCO3 to CaO + CO2

C6H12O6 len men 2CO2 + 2C2H5OH

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1:Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2, hiện tượng lạ để ý được là

A. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan.

B. không tồn tại hiện tượng lạ gì nhập xuyên suốt quy trình tiến hành.

C. khi đầu ko thấy hiện tượng lạ, tiếp sau đó với kết tủa xuất hiện nay.

D. với kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2 xẩy ra phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện nay kết tủa Trắng tăng dần dần cho tới cực lớn, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

Câu 2: “Nước đá khô” ko rét chảy tuy nhiên dễ dàng hưng phấn nên được dùng làm tạo nên môi trường thiên nhiên rét mướt và thô, vô cùng tiện mang lại việc bảo vệ đồ ăn. “Nước đá khô” là

A. SO2 rắn.

B. CO2 rắn.

C. CO rắn.

D. H2O rắn.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Nước đá thô là CO2 rắn.

Câu 3:Cho khí CO2 nhập lượng dư hỗn hợp này tại đây sẽ tạo nên kết tủa?

A.MgCl2.

B. Ca(OH)2.

C. Ca(HCO3)2.

D.NaOH.

Hướng dẫn giải:

Đáp ánB

A và C ko phản xạ → loại.

D. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O → loại.

B. CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3↓ + H2O

Câu 4: Chất khí này tại đây, được dẫn đến kể từ bình trị cháy và dùng làm phát hành dung dịch hạn chế nhức dạ dày?

A. CO2.

B. N2.

C. CO.

D. CH4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Chất khí được dẫn đến kể từ bình trị cháy là CO2.

Thuốc hạn chế nhức bao tử là NaHCO3.

NaOH + CO2 → NaHCO3.

Câu 5:Cho sản phẩm những hóa học sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl. Số hóa học nhập sản phẩm thuộc tính với hỗn hợp NaOH loãng ở sức nóng chừng thông thường là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các hóa học thỏa mãn nhu cầu là CO2, NaHCO3 và NH4Cl.

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

Chú ý: SiO2 chỉ phản xạ với dung NaOH đặc rét hoặc NaOH rét chảy.

Câu 6:Hình vẽ tại đây tế bào miêu tả thử nghiệm pha trộn và thu khí Y kể từ lếu láo ăn ý rắn bao gồm CaCO3 và CaSO3:

NaOH + CO2 → NaHCO3 | NaOH + CO2 rời khỏi NaHCO3 (tỉ lệ 1:1)

Khí Y

A. CO2.

B. SO2.

Xem thêm: ba là kim loại hay phi kim

C. H2.

D. Cl2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Hỗn ăn ý khí X bao gồm CO2 và SO2. Khí SO2 Lúc trải qua chai nước brom đã trở nên hội tụ lại, còn khí Y bay rời khỏi là CO2.

CaCO3t0CaO+CO2

CaSO3t0CaO+SO2

SO2+Br2+2H2O2HBr+H2SO4

Câu 7:Sục 1,12 lít CO2 (đktc) nhập 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M. Khối lượng kết tủa nhận được là:

A. 5,91g.

B. 19,7g.

C. 78,8g.

D. 98,5g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nCO2=0,05 mol;nBaOH2=0,04 mol1<nCO2nBaOH2=1,25<2

→ Tạo lếu láo ăn ý 2 muối bột.

nCO32=nOHnCO2=0,04.20,05=0,03 mol

n=0,03 molm=0,03.197=5,91 gam

Câu 8: Hấp thụ trọn vẹn 0,16 mol CO2 nhập 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và hỗn hợp Y. Khi bại liệt lượng hỗn hợp Y đối với lượng hỗn hợp Ca(OH)2 thuở đầu tiếp tục là:

A. tăng 3,04g.

B. tăng 7,04g.

C. hạn chế 3,04g.

D. hạn chế 7,04g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nCO2=0,16 mol; nCa(OH)2=0,1 mol1<nCO2nCa(OH)2=1,6<2

→ Dung dịch Y chỉ mất muối bột Ca(HCO3)2 và kết tủa X là CaCO3

n=nOHnCO2=0,1.20,16=0,04 mol

m=0,04.100=4 gam

mCO2=0,16.44=7,04 gam>m

→ Dung dịch sau phản xạ tăng 3,04 gam.

Câu 9: Hấp thụ trọn vẹn 1,568 lít CO2 (đktc) nhập 500 ml hỗn hợp NaOH 0,16M nhận được hỗn hợp X. Thêm 250 ml hỗn hợp Y bao gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 aM nhập hỗn hợp X nhận được 3,94g kết tủa và hỗn hợp Z. Giá trị của a là:

A. 0,015.

B. 0,02.

C. 0,03.

D. 0,04.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nCO2=0,07 mol; nNaOH=0,08 mol; nBa(OH)2=0,25a molnBaCl2=0,04 mol; nBaCO3 =0,02 mol

nOH=0,08+0,5a (mol)

Nhận thấy: n<nCO2<nBaCl2

→ Dung dịch Z chứa chấp Na+:0,08 molHCO3Cl:0,08 molBa2+

Bảo toàn yếu tắc C:

nHCO3=0,070,02=0,05 mol

nOH=2nCO2+nHCO30,08+0,5a=0,09 a=0,02 mol

Câu 10: Cho 8,96 lít CO2 (đktc) sục nhập hỗn hợp chứa chấp 100 ml hỗn hợp chứa chấp lếu láo ăn ý Ca(OH)2 2M và NaOH 1,5M nhận được a gam kết tủa và hỗn hợp X. Đun rét kĩ hỗn hợp X nhận được thêm thắt b gam kết tủa. Giá trị (a + b) là

A. 5 gam

B. 15 gam

C. trăng tròn gam

D. 40 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp ánC

Theo bài xích → hỗn hợp X bao gồm những ion Na+, Ca2+,HCO3

nCO32+nHCO3=nCO2=8,9622,4=0,4 molnOH=2nCO32+nHCO3=0,1.2.2+1,5=0,55 mol

nCO32=0,15 molnHCO3=0,25 mol→ hỗn hợp XNa+:0,15 molHCO3:0,25 molCa2+

Bảo toàn năng lượng điện →nCa2+=0,05 mol

a=100.0,15=15gb=100.0,05=5ga+b=20

Câu 11: Hấp thụ toàn cỗ 0,3 mol CO2 nhập hỗn hợp chứa chấp 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng hoặc hạn chế từng nào gam?

A. tăng 13,2g.

B. tăng 20g.

C. hạn chế 6,8g.

D. hạn chế 16,8g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: 1<nCO2nCa(OH)2=1,2<2

→ Sau phản xạ nhận được nhì muối bột CaCO3 và Ca(HCO­3)2

nCaCO3=nOHnCO2=0,25.20,3=0,2 mol

mCO2=0,3.44=13,2 gamm=0,2.100=20 gam>mCO2

→ Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ hạn chế 6,8 gam.

Câu 12: Cho 5,6 lít CO2 (đktc) trải qua 164ml hỗn hợp NaOH 20% (d = 1,22g/ml) nhận được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X thì nhận được lượng hóa học rắn là:

A. 15,5g.

B. 26,5g.

C. 31g.

D. 46,5g.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nNaOH=164.1,22.20%40=1 mol; nCO2=0,25 molnNaOHnCO2=4

→ NaOH dư

→ Chất rắn bao gồm NaOH dư và muối bột Na2CO3.

Bảo toàn yếu tắc C:

nNa2CO3=nCO2=0,25 mol

Bảo toàn yếu tắc Na:

nNaOH dư = 1 – 0,25.2 = 0,5 mol

→ mchất rắn = 0,25.106 + 0,5.40 = 46,5 gam

Câu 13:Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) nhập hỗn hợp chứa chấp 500 ml KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,12M kết thúc đẩy phản xạ nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 2,55.

B. 3,94.

C. 1,97.

D. 4,925.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nCO2=0,15 mol; nBa2+=0,06 mol; nOH=0,17 molnCO32=nOHnCO2=0,02 mol<nBa2+n=0,02 molm=0,02.197=3,94 gam

Câu 14:Cho 10 gam CaCO3 nhập hỗn hợp HCl dư, sau khoản thời gian phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,80.

B. 2,24.

C. 1,12.

D. 3,36.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Bảo toàn yếu tắc C tao có:

nCO2=nCaCO3=10100=0,1 mol

VCO2=0,1.22,4=2,24lít

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
 • 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
 • NaOH + SO2 → NaHSO3
 • NaOH + HCl → NaCl + H2O
 • NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
 • 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O
 • 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4+ Cu(OH)2
 • 2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2
 • 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl+ Fe(OH)3
 • 2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2
 • NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2+ 2H2O
 • NaOH + Cr(OH)3 → NaCrO2+ 2H2O
 • 2NaOH + Zn(OH)2 ↓ → Na2ZnO2 (dd)+ 2H2O
 • NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O
 • 2NaOH + Ba(HSO3)2 → Na2SO3 + BaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HSO3)2 → Na2SO3 + CaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
 • 6NaOH + 3Cl2 -90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
 • 2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O
 • 2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O
 • 2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
 • NaOH + H2S → NaHS + H2O
 • NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O
 • NaOH + NH4Cl -to→ NaCl+ NH3 ↑ + H2O
 • NaOH + NH4NO3 -to→ NaNO3+ NH3 ↑ + H2O
 • 2NaOH + (NH4)2SO4 -to→ Na2SO4+ 2NH3 ↑ + 2H2O
 • CH3COOCH3 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + C2H5OH
 • C2H5Cl + NaOH -to→ NaCl + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -to→ NaBr + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -toC2H5OH→ NaBr + C2H4 ↑ + H2O
 • C2H5Cl + NaOH -toC2H5OH→ NaCl + C2H4 ↑ + H2O
 • C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
 • 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
 • Zn + 2NaOH -to→ Na2ZnO2 + H2
 • NaOH + NaHS → Na2S + H2O
 • 2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • CH3COONa + NaOH -CaO,to→ CH4 ↑ + Na2CO3
 • H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O
 • AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl
 • ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaCl
 • Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2
 • SiO2 + 2NaOH -to→ Na2SiO3 + H2O

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-natri-na.jsp

Xem thêm: dung dịch naoh không tác dụng với muối nào sau đây