nguyên tử khối trung bình của clo là 35 5

Câu hỏi:

18/06/2019 108,988

Bạn đang xem: nguyên tử khối trung bình của clo là 35 5

Nguyên tử khối tầm của clo là 35,5. Clo vô ngẫu nhiên với 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Phần trăm về lượng của C1737l chứa chấp vô HClO4 (với hiđro là đồng vị H11, oxi là đồng vị O816) là độ quý hiếm này tại đây

D. 9,20%.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Đặt Xác Suất đồng vị  C35l = x (%),

thì % đồng vị  C37l = 100 – x (%)
Ta có: A = 35x+37(100x)100=35,5

→ x = 75%

→ Phần trăm đồng vị C35l là 75%;

Phần trăm đồng vị C37l là 25%

Phần trăm lượng của C37l trong HClO4 là:

% mC37l37.25100.(1+35,5+16.4).100=9,2%

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ngẫu nhiên Clo với 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối tầm của Clo là 35,5. Phần trăm về lượng của 35Cl vô HClO là (biết MH = 1; MO = 16)

A. 50,00%.

B. 48,67%.

C. 51,23%.

D. 55,20%.

Câu 2:

Một  ion M3+ có tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 79, vô cơ số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn nữa số phân tử ko đem năng lượng điện là 19. Cấu hình electron của vẹn toàn tử M là

A. [Ar]3d54s1.

B. [Ar]3d64s2.

C. [Ar]3d64s1.

D. [Ar]3d34s2.

Câu 3:

Tổng số phân tử cơ bạn dạng vô M2+ là 90, vô cơ số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn nữa số phân tử ko đem năng lượng điện là 22. M là

A. Cr.

B. Cu.

Xem thêm: Các bài thuốc từ quả quýt bạn nên biết

C. Fe.

D. Zn.

Câu 4:

Hạt nhân của ion X+ với năng lượng điện là 30,4.10-19 culông. Xác tấp tểnh vẹn toàn tử X.

A. Na

B. K

C. Mg

D. Ca

Câu 5:

Hợp hóa học Y với công thức M43. Biết:

− Tổng số phân tử vô phân tử Y là 214 phân tử.

− Ion M3+ với số electron ngay số electron của ion  X4 −

− Tổng số phân tử proton, nơtron, electron của vẹn toàn tử yếu tố M nhiều hơn nữa tổng số phân tử của vẹn toàn tử yếu tố X vô Y là 106. Y là hóa học này bên dưới đây?

A. Al4Si3

B. Fe4Si3

C. Al4C3

D. Fe4C3

Câu 6:

Nguyên tử của yếu tố X với tổng số phân tử electron trong những phân lớp p là 7. Số phân tử đem năng lượng điện của một vẹn toàn tử Y nhiều hơn nữa số phân tử đem năng lượng điện của một vẹn toàn tử X là 8 phân tử. Tên yếu tố và số đơn vị chức năng năng lượng điện phân tử nhân của Y theo thứ tự là:

A. Al và 13

B. Cl và 13

C. Al và 17

D. Cl và 17

Xem thêm: Hạt dưa hấu có thực sự an toàn để ăn?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK