nguyên tử nguyên tố x có tổng số hạt là 82

Câu hỏi:

18/06/2019 183,526

Bạn đang xem: nguyên tử nguyên tố x có tổng số hạt là 82

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án C

Tổng số phân tử proton, nơtron và electron trong một nguyên vẹn tử yếu tố X là 82:

p + e + n = 82 hoặc 2p + n = 82 (do p = e) (1)

Số phân tử đem năng lượng điện (p và e)  nhiều rộng lớn số phân tử ko đem năng lượng điện (n) là 22 hạt

(p+e) – n = 22 hoặc 2p – n = 22 (2)

Giải (1), (2) tớ với p = e = 26; n =30

Số khối của X = Z + N = p + n =56

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một yếu tố của nguyên vẹn tử X với tổng số hạt  (p, n, e) vày 52 và với số khối là 35. Số hiệu nguyên vẹn tử của yếu tố X là

A. 17

B. 20

C. 18

D. 16

Câu 2:

Nguyên tử X với tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 34. sành số nơtron nhiều hơn thế số proton là một. Số khối của X là

A. 11

B. 19

C. 21

D. 23

Câu 3:

Cấu hình electron nào là tiếp sau đây ghi chép không đúng?

A. 1s22s2 2p6 3s23p64s23d6

B. 1s2 2s22p5

Xem thêm: Hoạt động chui, chủ cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM còn thách thức đoàn kiểm tra

C. 1s2 2s22p63s1

D. 1s22s22p63s23p5

Câu 4:

Một nguyên vẹn tử với 9 electron ở lớp vỏ, phân tử nhân của chính nó với 10 nơtron. Số hiệu nguyên vẹn tử đó

A. 9.

B. 18.

C. 19.

D. 28.

Câu 5:

Đồng với đồng vị 63Cu (69,1%) và 65Cu. Nguyên tử khối khoảng của đồng là:

A. 64,000 (u)

B. 63,542 (u)

C. 64,382 (u)

D. 63,618 (u)

Câu 6:

Cấu hình e của yếu tố can xi (Z=20) là 1s22s22p63s23p64s2. Tìm câu sai?

A. Lớp K với 2e.

B. Lớp L với 8e.

C. Lớp M với 6e.

D. Lớp N với 2e.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK