nhiệt phân fe oh 2

Câu hỏi:

18/08/2019 240,616

Bạn đang xem: nhiệt phân fe oh 2

A. Fe2O3

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án A

 4Fe(OH)2 + O2to 2Fe2O3 + 4H2O lựa chọn A

Ps: nhiệt độ phân vô chân ko chiếm được FeO

Fe(OH)2 to FeO + H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khử ion Cu2+trong dung dịch CuSO4 có thể sử dụng kim loại

A. Fe

B. Na

C. K

D. Ba

Câu 2:

Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng ứng dụng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko màu sắc hóa nâu vô không gian. Mặt không giống, khi X ứng dụng với hỗn hợp NaOH thì sở hữu khí mùi hương khai bay đi ra. Chất X là

A. amoni clorua

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Câu 3:

Dung dịch nào là tại đây ứng dụng được với sắt kẽm kim loại Fe tạo ra trở nên muối bột sắt(III)?

A. HNO3 (loãng, dư)

B. H2SO4 (đặc, nguội)

Xem thêm: Các loại thực phẩm cần tránh với người bị loãng xương

CFeCl3 (dư)

D. HCl (đặc)

Câu 4:

Kim loại Fe phản xạ được với lượng dư hỗn hợp nào là tại đây tạo ra trở nên muối bột Fe (III)?

A. HCl.

B. H2SO4 loãng

C. HNO3 loãng

D.CuSO4

Câu 5:

Khi mang đến CrO3 tác dụng với H2O thu được lếu láo phù hợp gồm

A. H2Cr2O7 và H2CrO4

B. Cr(OH)2 và Cr(OH)3

C. HCrO2 và Cr(OH)3

D. H2CrO4 và Cr(OH)2

Câu 6:

Cho sơ vật những phản xạ xẩy ra ở nhiệt độ phỏng thường

NaCl dpdd+ FeCl2 Y +HCl+Cu CuCl2

Hai hóa học X, T theo thứ tự là

A. NaOH, Fe(OH)3

B. Cl2, FeCl2

C.  NaOH, FeCl3

D. Cl2, FeCl3

TÀI LIỆU VIP VIETJACK