nhiệt phân hoàn toàn cu(no3)2

Câu hỏi:

16/09/2019 77,974

Bạn đang xem: nhiệt phân hoàn toàn cu(no3)2

B. CuO, NO2, O2.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo nên chừng xốp mang đến một trong những loại bánh, hoàn toàn có thể sử dụng muối hạt này tại đây thực hiện bột nở?

A. (NH4)2SO4.

B. NH4HCO3.

C. CaCO3.

D. NH4NO2.

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn AgNO3 chiếm được những thành phầm là

A. Ag2O, NO2, O2.

B. Ag2O, NO2.

C. Ag, NO2.

D. Ag, NO2, O2.

Câu 3:

Phản ứng nhiệt độ phân không chính là: 

A. 2KNO3 to 2KNO2 + O2.

B. NH4NO3 to N2 + 2H2O.

C. NH4Cl to NH3 + HCl.

Xem thêm: Bé 3 tháng tuổi mắc giang mai

D. 2NaHCO3 to Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 4:

Có những mệnh đề sau: 

(1). Các muối hạt nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.
(2). Ion NO3- sở hữu tính lão hóa vô môi trường thiên nhiên axit.
(3). Khi nhiệt độ phân muối hạt nitrat rắn tớ đều chiếm được khí NO2.
(4). Hầu không còn muối hạt nitrat đều bền nhiệt độ.
Các mệnh đề chính là 

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Câu 5:

Nhiệt phân trọn vẹn KNO3 chiếm được những thành phầm là

A. KNO2, NO2, O2.

B. KNO2, O2.

C. KNO2, NO2.

D. K2O, NO2, O2.

Câu 6:

Khi nhiệt độ phân, mặt hàng muối hạt rắn này tiếp sau đây đều sinh rời khỏi sắt kẽm kim loại ?

A. AgNO3, Hg(NO3)2.

B. AgNO3, Cu(NO3)2.

C. Hg(NO3)2, Mg(NO3)2.

D. Cu(NO3)2, Mg(NO3)2.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK