nhiệt phân nh4cl

Câu hỏi:

23/03/2020 93,518

Bạn đang xem: nhiệt phân nh4cl

D. NH4NO3

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn D

Phản ứng sức nóng phân những muối hạt :

Vậy tình huống sức nóng phân muối hạt NH4NO3 xẩy ra phản xạ lão hóa – khử

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hóa học xúc tác MnO2 vô 100 ml hỗn hợp H2O2, sau 60 giây nhận được 3,36 ml khí O2 (ở đktc). Tốc phỏng khoảng của phản xạ (tính theo đuổi H2O2) vô 60 giây bên trên là

A. 1,0.10-3 mol/(l.s)

B. 2,5.10-4 mol/(l.s).

C. 5,0.10-4 mol/(l.s).

D. 5,0.10-5 mol/(l.s).

Câu 2:

Cho phản xạ :

 Cu+H++NO3-Cu2++NO+H2O

Tổng những thông số thăng bằng (tối giản, đem nghĩa) của phản xạ bên trên là

A. 22

B. 23

C. 28

D. 10

Câu 3:

Cho phương trình chất hóa học : 

aAl+bH2SO4cAl2SO43dSO2+eH2O

Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 1

B . 2 : 3

C. 1 : 2

Xem thêm: Lấy chồng một năm vẫn sợ quan hệ

D. 1 : 3.

Câu 4:

Cho những phản xạ sau :

(a) 4HCl + PbO2 ® PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3  ® NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3  ® 2NO3 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn  ® ZnCl2 + H2

Số phản xạ vô bại liệt HCl thể hiện tại tính khử là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 5:

Cho phản ứng: FeO + HNO3 ® Fe(NO3)3 + NO + H2O.

Trong phương trình của phản xạ bên trên, Lúc thông số của FeO là 3 thì thông số của HNO3

A. 4

B. 6

C. 10

D. 8

Câu 6:

Cho phản xạ :

Cu+H++NO3-Cu2++NO+H2O

Tổng những thông số thăng bằng (tối giản, đem nghĩa) của phản xạ bên trên là

A. 22

B. 23

C. 28

D. 10

TÀI LIỆU VIP VIETJACK