nhựa novolac

Câu hỏi:

03/04/2020 8,884

Bạn đang xem: nhựa novolac

Nhựa novolac là hóa học rắn, dễ dàng rét chảy, dễ dàng tan nhập một vài dung môi cơ học, được dùng làm phát hành bột nghiền, tô. Nhựa novolac được tổ hợp tự cách thức trùng dừng kể từ những monome là

A. buta–1,3–đien và stiren.

B. etylen glicol và axit terephtalic.

C. phenol và fomanđehit.

Đáp án chủ yếu xác

D. hexametylenđiamin và axit ađipic.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những hóa học đều phải có năng lực tự động nhập cuộc phản xạ trùng dừng (không kết phù hợp với hóa học khác) là:

A. caprolactam, axit aminoaxetic, etylenglicol.

B. caprolactam, axit glutamic, axit enantoic.

C. axit glutamic, axit lactic, acrilonitrin.

D. axit glutamic,  axit aminoenantoic, axit lactic.

Câu 2:

Cặp hóa học nào là sau đây không thể nhập cuộc phản xạ trùng ngưng?

A. Phenol và fomanđehit.

B. Buta – 1,3 – đien và stiren.

C. Axit ađipic và hexametylen điamin.

D. Axit terephtalic và etylen glicol.

Câu 3:

Cho những nguyên vẹn liệu: (1) ε–axit aminocaproic, (2) acrilonitrin, (3) phenol và fomanđehit, (4) etylen glicol và axit terephtalic, (5) hexametylenđiamin và axit ađipic.

Khi đun rét đem xúc tác phù hợp, số nguyên vật liệu đem năng lực nhập cuộc phản xạ trùng dừng tạo ra trở thành polime là

A. 3.

Xem thêm: Quả hồng tốt cho tim mạch nhưng cần lưu ý những điều này để tránh bị tắc ruột

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 4:

Cho những polime: PVA, PVC, PS, nhựa novolac, thủy tinh ma plexiglas, tơ nilon-6,6, tơ lapsan. Số polime được pha chế tự phản xạ trùng dừng là:

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 5:

Polime nào là tại đây được pha chế tự phản xạ trùng ngưng?

A. Poliacrilonitrin.

B. Poli(metyl metacrylat).

C. Nilon-6,6.

D. Poli(vinyl clorua).

Câu 6:

Polime nào là tại đây được tổ hợp tự phản xạ trùng ngưng?

A. Poli(phenol-fomanđehit).

B. Poli(metyl metacrylat).

C. Poli(vinyl clorua).

D. Polietilen.