nhúng thanh fe vào dung dịch cuso4 quan sát thấy hiện tượng gì

Câu hỏi:

24/02/2020 9,105

Bạn đang xem: nhúng thanh fe vào dung dịch cuso4 quan sát thấy hiện tượng gì

A. Thanh Fe sở hữu white xám và hỗn hợp nhạt nhẽo dần dần màu xanh da trời.

B. Thanh Fe sở hữu white color và hỗn hợp nhạt nhẽo dần dần màu xanh da trời.

C. Thanh Fe sở hữu red color và hỗn hợp nhạt nhẽo dần dần màu sắc xanh

Đáp án chủ yếu xác

D. Thanh Fe sở hữu red color và hỗn hợp sở hữu dần dần màu sắc xanh

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Do  Fe + Cu2+    Fe2+ + Cu

=>C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 10 gam một sắt kẽm kim loại kiềm thổ tính năng không còn với nước bay rời khỏi 5,6 khí (đktc). Kim loại kiềm

thổ này đó là :

A. Ca

B. Ba

C. Sr

D. Mg

Câu 2:

Cho 19,3 gam lếu láo hợp ý bột bao gồm Zn và Cu sở hữu tỉ trọng mol ứng là một : 2 nhập hỗn hợp chứa chấp 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được m gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là

A. 16,53.

B. 6,40.

C. 12,80.

D. 12,00.

Câu 3:

Nhúng giấy má quỳ tím nhập hỗn hợp NaHCO3 thì

Xem thêm: Người phụ nữ sinh 6 con trong 10 phút

A. giấy má quỳ tím bị rơi rụng màu sắc.

B. giấy má quỳ trả kể từ màu sắc tím trở nên màu xanh da trời.

C. giấy má quỳ ko thay đổi màu sắc.

D. giấy má quỳ trả kể từ màu sắc tím trở nên màu sắc đỏ

Câu 4:

Cho 4,4g este đơn chức no E tính năng không còn với hỗn hợp NaOH tớ nhận được 4,8g muối hạt natri. Công thức kết cấu của E hoàn toàn có thể là

A. C2H5COOCH3

B. CH3COOCH3            

C. HCOOC2H5                

D. CH3COOC2H5

Câu 5:

Khi trùng dừng a gam axit aminoaxetic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit dư người tớ còn nhận được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là

A. 11,12 gam

B. 9,120 gam

C. 7,296 gam

D. 11,40 gam

Câu 6:

Trong những hóa học tại đây hóa học nào là ko nên là polime

A. Tinh bột

B. Nhựa bakelit

C. Cao su

D. Tri stearat glixerol

TÀI LIỆU VIP VIETJACK