nung nano3

Nhiệt phân trọn vẹn NaNO3 thì hóa học rắn nhận được là

Bạn đang xem: nung nano3

Nhiệt phân NaNO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên ghi chép phương trình phản xạ nhiệt độ phân trọn vẹn NaNO3 thì sau phản xạ hóa học rắn nhận được là NaNO2.

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một số trong những tư liệu liên quan 

  • Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 nhập bầu không khí nhận được thành phầm gồm
  • Khi nhiệt độ phân trọn vẹn NaHCO3 thì thành phầm của phản xạ nhiệt độ phân là
  • Khi nhiệt độ phân group những muối hạt nitrat cho tới thành phầm sắt kẽm kim loại khí NO2 O2
  • Dãy hóa học nào là tại đây bị nhiệt độ phân bỏ ở nhiệt độ chừng cao

1. Phương trình phản xạ nhiệt độ phân NaNO3

2NaNO3  \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2NaNO2 + O2

2. Điều khiếu nại phản xạ nhiệt độ phân NaNO3 xảy ra 

Nhiệt độ

3. Nhiệt phân trọn vẹn NaNO3 thì hóa học rắn thu được

Nhiệt phân trọn vẹn NaNO3 thì hóa học rắn nhận được muối hạt NaNO2 và khí ko màu sắc bay đi ra O2

4. Nhiệt phân muối hạt nitrat (NO3-)

Muối nitrat cực kỳ xoàng bền nhiệt độ, chính vì vậy Lúc nung rét thì muối hạt nitrat sẽ ảnh hưởng nhiệt độ phân tạo ra trở thành những thành phầm không giống. Sản phẩm tạo ra trở thành ra làm sao tùy thuộc vào sắt kẽm kim loại tạo ra muối hạt nitrat.

4.1. Nhiệt phân muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại đứng trước Mg (Li, K, Ba, Ca, Na)

Muối nitrat → Muối nitrit và O2

2M(NO3)n → 2M(NO2)n + nO2

Ví dụ: 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

4.2. Nhiệt phân muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại tầm (từ Mg cho tới Cu)

Muối nitrat → Oxit sắt kẽm kim loại + NO2 + O2

2M(NO3)n → M2On + 2nNO2 + n/2O2

Ví dụ: 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

4.3. Nhiệt phân muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại sau Cu

Muối nitrat → sắt kẽm kim loại + NO2 + O2

M(NO3)n → M + nNO2 + n/2O2

Ví dụ: 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

4.4. Một số phản xạ quánh biệt

2Fe(NO3)3 → Fe2O3 + 6NO2 + 3/2O2

NH4NO3 → N2O + 2H2O

NH4NO2 → N2 + 2H2O

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Nhiệt phân trọn vẹn NaNO3 thì hóa học rắn nhận được là

A. NaNO2

B. NaOH

C. Na2O

D. Na

Xem đáp án

Đáp án A

Nhiệt phân trọn vẹn NaNO3 thì hóa học rắn nhận được NaNO2

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Câu 2. Khi nhiệt độ phân muối hạt NaNO3 nhận được những hóa học là:

A. NaNO2, N2 và O2

B. NaNO2 và O2

C. NaNO2 và NO2

D. NaNO2, N2 và CO2

Xem đáp án

Đáp án B

Khi nhiệt độ phân muối hạt NaNO3 nhận được những hóa học là: NaNO2 và O2

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Câu 3. Đem nung một m gam Cu(NO3)2 sau đó 1 thời hạn tạm dừng, thực hiện nguội, rồi cân nặng thấy lượng hạn chế 5,4 gam. Vậy lượng muối hạt Cu(NO3)2 đã trở nên nhiệt độ phân là:

A. 9,4 gam

B. 0,94 gam

C. 4,7 gam

D. 0,47 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ nhiệt độ phân

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

x → x → 2x → 0,5x

mgiảm = mkhí sinh đi ra = mNO2 + mO2 => 2x.46 + 0,5x.32 = 5,4 => x = 0,05 mol

=> mCu(NO3)2 = 0,05. (64 + 14.2 + 16.3.2) =  9,4 gam

Câu 4. Nhiệt phân trọn vẹn 9,4 gam muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại R nhận được 4 gam hóa học rắn. Công thức của muối hạt là.

A. Pb(NO3)2.

B. Fe(NO3)2.

C. Cu(NO3)2.

D. AgNO3.

Xem đáp án

Đáp án D

Ở dạng bài xích tập dượt này độc giả nên phân thành 3 tình huống xẩy ra vì thế so với muối hạt nitrat của những group sắt kẽm kim loại không giống nhau, Lúc nhiệt độ phân đưa đến những hóa học không giống nhau.

Ta xét theo lần lượt những tình huống bên dưới đây

Trường phù hợp 1: thành phầm nhiệt độ phân là muối hạt nitrit và oxi.

mO2 = 9,4 −4 = 5,4 gam

⇒ nO2 = 5,4/32 = 0,16875 (mol)

Phương trình phản xạ nhiệt độ phân

M(NO3)n → M(NO2)n+ 1/2nO2

⇒ nM(NO3)n = 0.,3375n (mol)

MM(NO3)n = 9,4n/0,3375 =27,8n (loại)

Trường phù hợp 2: thành phầm nhiệt độ phân là oxit, NO2 và O2

Phương trình phản xạ nhiệt độ phân

2M(NO3)n → M2On + 2nNO2 + 1/2nO2

nM(NO3)n= 9,4/(M + 62n)

⇒ nM2On = 4,7/(M + 62n)

⇒ 4,7/(M + 62n) = 4/(2M + 16n)

⇔ 4 (M + 62n) = 4,7(2M + 16n)

⇔ M = 32n

n = 2 ⇒ M = 64 (Cu)

Công thức thỏa mãn nhu cầu là Cu(NO3)2

Trường phù hợp 3: thành phầm nhiệt độ phân là sắt kẽm kim loại, NO2 và O2

Phương trình phản xạ nhiệt độ phân

M(NO3)n → M + nNO2 + 1/2nO2

nM(NO3)n = nM

⇒ 9,4/(M + 62n)= 4/M

⇔ 9,4/M = 4/(M + 62n)

⇔M = 45,93 n (loại)

Xem thêm: Uống giấm táo với mật ong có tác dụng gì?

Câu 5. Nung rét 66,2 gam Pb(NO3)2 nhận được 55,4 gam hóa học rắn. Tính hiệu suất của phản xạ phân bỏ.

A. 50%

B. 70%

C. 55%

D. 75%

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng

Pb(NO3)2 → PbO + 2NO2 + 1/2O2

mNO2 + mO2 = 46.2x + 32.0,5x = 66,2 – 55,4 => x = 0,1 mol

Khối lượng của Pb(NO3)2 phản xạ là:

mPb(NO3)2 = 0,1.331 = 33,1 gam

Hiệu suất phản xạ thủy phân là: H = 33,1/66,2.100% = 50%

Câu 6. Khi bị nhiệt độ phân, mặt hàng muối hạt nitrat nào là tại đây đều cho tới thành phầm là sắt kẽm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

A. Zn(NO3)2, NaNO3, Fe(NO3)2

B. Ca(NO3)2, NaNO3, KNO3

C. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3

D. Hg(NO3)2, AgNO3

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy muối hạt nitrat đều cho tới thành phầm là sắt kẽm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là: Hg(NO3)2, AgNO3

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

2Hg(NO3)2 → 2HgO + 4NO2 + O2

Câu 7. Cho lượng khí NH3 lên đường kể từ từ qua quýt ống sứ chứa chấp 3,2 gam CuO nung rét cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn ; nhận được rắn X và 1 lếu phù hợp khí Y. Chất rắn A phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với đôi mươi ml HCl 1M. Tính thể tích khí N2 (đktc) tạo ra trở thành sau phản xạ là

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít

Xem đáp án

Đáp án B

2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2↑ + 3H2O

Chất rắn A: Cu và CuO dư

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

nCuO = nHCl/2 = 0,02/2 = 0,01 mol

số mol CuO nhập cuộc phản xạ khử là: 3,2/80 – 0,01= 0,03 mol

⇒ VN2 = 0,01. 22,4 = 2,24 lít

Câu 8. Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 nhập bầu không khí nhận được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe2O3, NO2, O2.

D. Fe, NO2, O2.

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Vì Fe là sắt kẽm kim loại tầm nên thành phầm nhận được bao gồm oxit sắt kẽm kim loại + NO2 + O2

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 9. Khi nhiệt độ phân trọn vẹn muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại hóa trị I nhận được 32,4 gam sắt kẽm kim loại và 10,08 lít khí (đktc). Công thức của muối hạt nitrat này là.

A. AgNO

B. NaNO3

C. KNO3

D. LiNO3

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi sắt kẽm kim loại cần thiết dò la là M ⇒ muối hạt nitrat là: MNO3

MNO3 → M + NO2 + một nửa O2

a → a → a → a/2

a+ a/2 = 1,5a = 10,08/22,4 = 0,45 ⇒ a = 0,3

M = 32,4/0,3 = 108 ⇒ M là Ag

Câu 10. Nhúng thanh Al nhập hỗn hợp HNO3 loãng, ko thấy với khí bay đi ra. Kết luận nào là sao đấy là đúng:

A. Al ko phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng

B. Al bị thụ động hóa nhập hỗn hợp HNO3 loãng

C. Al phản xạ với HNO3 đưa đến muối hạt amoni

D. Al phản xạ với HNO3 đưa đến muối hạt và nước

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ Al thuộc tính với HNO3 loãng đi ra NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

Câu 11. Cho lếu phù hợp X bao gồm Cu, Ag, Fe, Al thuộc tính với oxi dư Lúc đun rét nhận được hóa học rắn Y. Cho Y nhập hỗn hợp HCl dư, khuấy kĩ tiếp sau đó lấy thành phầm nhận được cho tới thuộc tính với hỗn hợp NaOH loãng dư. Lọc lấy kết tủa tạo ra trở thành lấy nung nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được hóa học rắn Z. hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Thành phần của Z gồm

A. Fe2O3, Al2O3.

B. Fe2O3, CuO.

C. Fe2O3, CuO, Ag.

D. Fe2O3, CuO, Ag2O

Kiểm tra loài kiến thức:

Bài trắc nghiệm số: 196

Bài đánh giá được biên soạn vì chưng KhoaHoc.vn - Chuyên trang luyện thi đua trực tuyến!

....................

Trên phía trên VnDoc tiếp tục trình làng Nhiệt phân NaNO3 cho tới độc giả. Để với thành quả cao hơn nữa nhập kì thi đua, VnDoc nài trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học tập, Thi trung học phổ thông Quốc gia môn Vật Lý, nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài đi ra, VnDoc.com tiếp tục xây dựng group share tư liệu ôn tập dượt trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể cảm nhận được những tư liệu, đề thi đua tiên tiến nhất.

Xem thêm: Chuyên gia lý giải vì sao chồng yếu sinh lý nhưng tối nào cũng đòi gần gũi vợ