nung nóng feoh3

Câu hỏi:

24/02/2020 29,014

Bạn đang xem: nung nóng feoh3

D. Fe2O3.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch hóa học này tại đây hòa tan được Al(OH)3?

A. H2SO4.

B. NaCl.

C. Na2SO4.

D. KCl.

Câu 2:

Tiến hành những thực nghiệm sau:

(a) Cho gang thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng.

(b) Cho Fe thuộc tính với hỗn hợp Fe(NO3)3.

(c) Cho Al thuộc tính với hỗn hợp láo lếu phù hợp bao gồm HCl và CuSO4.

(d) Cho Fe tác dung với hỗn hợp Cu(NO3)2.

(e) Cho Al và Fe thuộc tính với khí Cl2 thô.

Trong những thực nghiệm bên trên, số thực nghiệm với hiện tượng lạ bào mòn năng lượng điện chất hóa học là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 3:

Hợp hóa học H2NCH2COOH mang tên là

A. valin.

B. lysin.

C. alanine.

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên thức khuya?

D. glyxin.

Câu 4:

Hỗn phù hợp X bao gồm Al2O3, Ba, K (trong ê oxi rung rinh 20% lượng của X). Hòa tan trọn vẹn m gam X nhập nước dư, nhận được hỗn hợp Y và 0,022 mol khí H2. Cho kể từ từ cho tới không còn hỗn hợp bao gồm 0,018 mol H2SO4 và 0,038 mol HCl nhập Y, nhận được hỗn hợp Z (chỉ chứa chấp những muối bột clorua và sunfat trung hòa) và 2,958 gam láo lếu phù hợp kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,912.

B. 3,090.

C. 4,422.

D. 3,600.

Câu 5:

Kim loại này tại đây có tính cứng cao nhất?

A. Ag.

B. Al.

C. Cr.

D. Fe.

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Phản ứng thế brom nhập vòng thơm nức của anilin dễ dàng rộng lớn benzen.

(b) Có nhì hóa học cơ học đơn chức, mạch hở với nằm trong công thức C2H4O2.

(c) Trong phân tử, những amino axit đều chỉ tồn tại một group NH2 và một group COOH.

(d) Hợp hóa học H2N-CH2-COO-CH3 thuộc tính được với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp HCl.

(e) Thủy phân trọn vẹn tinh ma bột và xenlulozơ đều nhận được glucozơ.

(g) Mỡ động vật hoang dã và dầu thực vật đựng nhiều hóa học rộng lớn.

Số tuyên bố trúng là

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.