nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng

Bạn đang xem: nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng

Nước thải công nghiệp thông thường chứa chấp những ion sắt kẽm kim loại nặng trĩu như Hg2+, Pb2+, Fe3+ ... Để xử lí sơ cỗ nước thải bên trên, thực hiện rời độ đậm đặc những ion sắt kẽm kim loại nặng trĩu với ngân sách thấp, người tao dùng hóa học nào là sau đây?

A. Ca(OH)2

B. NaCl

C. HCl

D. H2SO4

Đáp án A

Nguyễn Thị Phương Thảo dạ ///

Xem thêm: Vi khuẩn Salmonella có trong thị heo xíu của bánh mì Phượng nguy hiểm thế nào?

. 20/02/2018

Hồ Thanh Duy chỉ phải là OH- là kết tủa không còn ion KL nặng trĩu rồi e ko nhất thiết nên là Ca(OH)2
nhưng tuy nhiên ca(OH)2 ngân sách thấp nên được sử dụng thôi ^^

. 20/02/2018

Nguyễn Thị Phương Thảo tính năng này mang lại ca(oh)2 là nó kết tủa bao nhiêu khuôn ion kl nặng trĩu cơ à

2 Trả điều . 20/02/2018

nguyễn như nước đem hco3-
oh+ hco3- => co32- +h2o
co32- kết tủa những ion kl năng => A

. 17/06/2017

Phan Giang Tỉnh helppppppppppppppppppppppp

1 Trả điều . 17/06/2017