phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường

Câu hỏi:

02/11/2022 3,604

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường

B. Phản ứng thân ái H2 và O2 nhập bầu không khí.

C. Phản ứng thân ái Fe và hỗn hợp H2SO4 loãng.

Đáp án chủ yếu xác

D. Phản ứng sức nóng phân dung dịch tím.

Đáp án chính là: C

Phản ứng thân ái Fe và hỗn hợp H2SO4 loãng hoàn toàn có thể tự động xẩy ra ở ĐK thường

Fe(s) + H2SO4(aq) → FeSO4(aq) + H2(g)

Các phản xạ còn sót lại cần thiết cung ứng sức nóng thì phản xạ mới nhất xẩy ra.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những ngày oi bức, trộn viên sủi Vi-Ta-Min C nhập nước nhằm giải khát, Lúc viên sủi tan, thấy nước nhập ly đuối rộng lớn này đó là do

A. xảy rời khỏi phản xạ lan sức nóng.

B. xảy rời khỏi phản xạ thu sức nóng.

C. xảy rời khỏi phản xạ trao thay đổi hóa học với môi trường xung quanh.

D. có sự giải hòa sức nóng lượng ra bên ngoài môi trường xung quanh.

Câu 2:

Khi nung vôi, người tao dùng phản xạ nhen nhóm than thở nhằm cung ứng sức nóng mang lại phản xạ phân diệt đá vôi. Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Phản ứng nhen nhóm than thở và phản xạ phân diệt đá vôi là phản xạ lan sức nóng.

B. Phản ứng nhen nhóm than thở và phản xạ phân diệt đá vôi là phản xạ thu sức nóng.

C. Phản ứng nhen nhóm than thở là phản xạ thu sức nóng, phản xạ phân diệt đá vôi là phản xạ lan sức nóng.

D. Phản ứng nhen nhóm than thở là phản xạ lan sức nóng, phản xạ phân diệt đá vôi là phản xạ thu sức nóng.

Câu 3:

Nhiệt lượng lan rời khỏi hoặc thu nhập của phản xạ ở ĐK áp suất ko thay đổi gọi là

A. biến thiên sức nóng lượng của phản xạ.

B. biến thiên enthalpy của phản xạ.

Xem thêm: Nâng ngực bị sẹo, nguyên nhân do đâu?

C. enthalpy của phản xạ.

D. biến thiên tích điện của phản xạ.

Câu 4:

Phản ứng nảo sau đấy là phản xạ lan nhiệt?

A. Phản ứng sức nóng phân dung dịch tím (KMnO4).

B. Phản ứng sức nóng phân Fe(OH)3.

C. Phản ứng nhen nhóm cháy động (ethanol).

D. Phản ứng nung NH4Cl(s) tạo nên NH3(g) và HCl(g).

Câu 5:

Cho những quy trình sau:

a) Nước hóa rắn.

b) Sự hấp thụ đồ ăn.

c) Quá trình chạy của thế giới.

d) Khí CH4 nhen nhóm ở nhập lò.

Các vượt lên trên trỉnh lan sức nóng là

A. a và b.                       

B. a và c.

C. b và c.

D. a, c và d.

Câu 6:

Ở ĐK chuẩn. Khi phản xạ thu sức nóng thì

A. \({\Delta _r}H_{298}^0 > 0\).

B. \({\Delta _r}H_{298}^0 = 0\).

C. \({\Delta _r}H_{298}^0 < 0\).

D. \({\Delta _r}H_{298}^0 \ge \,0\).

Xem thêm: Người phụ nữ sinh 6 con trong 10 phút

TÀI LIỆU VIP VIETJACK