phản ứng quang hợp tạo tinh bột

Trong phản xạ quang đãng ăn ý tạo nên trở nên tinh ma bột của cây cối th

Bạn đang xem: phản ứng quang hợp tạo tinh bột

Trong phản xạ quang đãng ăn ý tạo nên trở nên tinh ma bột của cây cối thì


số mol H2O thông qua số mol CO2

số mol CO2 thông qua số mol O2

số mol H2O thông qua số mol tinh ma bột

số mol CO2 thông qua số mol tinh ma bột

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Như vậy số mol CO2 thông qua số mol O2.

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan