phenyl fomat

Câu hỏi:

23/03/2020 37,502

Bạn đang xem: phenyl fomat

A. phenyl fomat : HCOOC6H5

B. etyl axetat: CH3COOCH2CH3.

Đáp án chủ yếu xác

C. metyl propionat: C2H5COOCH3

D. vinyl axetat: CH2=CH-COOCH3.

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Chọn đáp án B

Vinyl axetat đem công thức kết cấu là CH3COOCH = CH2.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tổng quát lác của este thuần chức tạo nên vị ancol no nhị chức và axit ko no mang 1 nối song đơn chức là

A. CnH2n–6O4

B. CnH2n–2O4

C. CnH2n–4O4

D. CnH2n–8O4

Câu 2:

Công thức cộng đồng của este tạo nên vị ancol nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ancol etylic và axit nằm trong sản phẩm đồng đẳng của axit axetic là công thức này tại đây ?

A. CnH2nO2 (n ≥ 2).

B. CnH2n-2O2 (n ≥ 2)

C. CnH2n-4O2 (n ≥ 3)

D. CnH2n+2O2 (n ≥ 3).

Câu 3:

Chất này tiếp sau đây không cần là este?

A. HCOOC6H5

Xem thêm: UNOVE - Thương hiệu dưỡng tóc quốc dân tại Hàn Quốc có gì đặc biệt?

B. CH3COOCH3

C. CH3COOH

D. HCOOCH3

Câu 4:

Công thức tổng quát lác của este sinh vị axit đơn chức no, mạch hở và ancol  thuộc sản phẩm đồng đẳng của ancol benzylic là:

A. CnH2n-8O2   (n7)

B. CnH2n-8O2   (n8)

C. CnH2n-4 O2

D. CnH2n-6O2

Câu 5:

Chất này sau đấy là glixerol ?

A. C2H4(OH)2

B. C3H5OH

C. C2H5OH

D. C3H5(OH)3

Câu 6:

Tên gọi này tại đây không cần là tên gọi của thích hợp hóa học cơ học este?

A.  Metyl etylat

B. Metyl fomat

C.  Etyl axetat

D. Etyl fomat

TÀI LIỆU VIP VIETJACK