phương trình điện li hno2

HNO2 năng lượng điện li

Bạn đang xem: phương trình điện li hno2

Phương trình năng lượng điện li HNO2 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả viết lách và cân đối phương trình năng lượng điện li HNO2, na ná trả lời những vướng mắc tương quan sự năng lượng điện li HNO2 là hóa học năng lượng điện li mạnh hoặc yếu hèn. Từ ê áp dụng giải bài xích luyện áp dụng tương quan. Mời chúng ta xem thêm tư liệu tương quan.

>> Mời chúng ta xem thêm tăng phương trình năng lượng điện li những hóa học sau:

  • Phương trình năng lượng điện li NaClO
  • Phương trình năng lượng điện li của KClO3
  • Phương trình năng lượng điện li của NaHS
  • Phương trình năng lượng điện li của K2SO4
  • Phương trình năng lượng điện li NaHCO3
  • Phương trình năng lượng điện li của Na2HPO4

1. Viết phương trình năng lượng điện li của HNO2

HNO2 ⇌ H+ + NO2-

2. HNO2 là hóa học năng lượng điện li yếu

Chất năng lượng điện li yếu hèn là hóa học Lúc tan nội địa, chỉ mất một trong những phần số phân tử hoà tan phân li rời khỏi ion, phần còn sót lại vẫn tồn bên trên bên dưới dạng phân tử vô hỗn hợp. (Quá trình phân li là thuận nghịch tặc – tuân theo đuổi nguyên tắc Lơ Sa-tơ-li-ê)

Các hóa học năng lượng điện li yếu:

+ Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3

Phương trình năng lượng điện li:

HNO2 ⇌ H+ + NO2-

3. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Số hóa học năng lượng điện li yếu hèn là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án B

Cho những hóa học sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Số hóa học năng lượng điện li yếu hèn là: 4

Đó là: HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2

Câu 2. Cho sản phẩm hỗn hợp axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch sở hữu tính axit vượt trội nhất và tính khử vượt trội nhất là

A. HF

B. HCl

C. HBr

D. HI

Xem đáp án

Đáp án D

Tính axit tăng dần dần, tính khử tăng dần

=> trật tự rời dần dần tính khử: HI > HBr > HCl > HF

Vậy hỗn hợp sở hữu tính axit vượt trội nhất và tính khử vượt trội nhất là HI

Câu 3. Chất này bên dưới đấy là hóa học năng lượng điện li yếu

A. HCl.

B. Ba(OH)2.

C. NaNO3.

D. HNO2.

Câu 4. Dãy bao gồm những axit 2 nấc là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH

B. H2CO3, H3PO4, HNO3.

Xem thêm: Tác dụng chữa bệnh của cây ngải cứu

C. H2SO4, HF, HNO3

D. H2S, H2SO4, H2CO3

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy bao gồm những axit 2 nấc là: H2S, H2SO4, H2CO3

Câu 5. Cho những phán xét sau:

(1) Những hóa học năng lượng điện li mạnh là những axit mạnh như HCl, HNO3, H2SO4…; những bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và đa số những muối bột.

(2) Dãy những hóa học H2S, H2CO3, H2SO3 là những hóa học năng lượng điện li yếu hèn.

(3) Muối là hợp ý hóa học Lúc tan nội địa chỉ phân li rời khỏi cation sắt kẽm kim loại và anion gốc axit.

(4) Nước đựng sở hữu kĩ năng dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng tự nước hoàn toàn có thể phân li rời khỏi ion H+ và OH-.

Số phán xét đích là?

A. 1

B. 4.

C. 2

D. 3

Xem đáp án

Đáp án C

(1) đích.

(2) đích.

(3) sai. VD: (NH4)2CO3 là muối bột năng lượng điện li rời khỏi ion NH4+ ko cần là ion sắt kẽm kim loại.

(4) sai, vì như thế nước đựng ko dẫn điện

→ Vậy sở hữu 2 phán xét đích.

Câu 6. Trong số những hóa học sau: H2S; FeCl3; Cl2; CO2; Ba(OH)2 sở hữu từng nào hóa học Lúc tan nội địa là hóa học năng lượng điện li?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

Cl2; CO2 tan nội địa tạo ra trở thành HCl, HClO và H2CO3 là hóa học năng lượng điện li tuy nhiên ko cần là Cl2 và CO2 ban sơ vì thế ko cần là hóa học năng lượng điện li.

................................

Trên trên đây VnDoc đang được trình làng cho tới chúng ta Phương trình năng lượng điện li HNO2. Để hoàn toàn có thể nâng lên thành phẩm vô học hành mời mọc chúng ta xem thêm một vài tài liệu: Hóa học tập lớp 10, Giải bài xích luyện Hóa học tập lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi đua học tập kì 1 lớp 11, đề thi đua học tập kì 2 lớp 11 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề giảng dạy dỗ và học hành môn học tập trung học phổ thông, VnDoc mời mọc chúng ta truy vấn group riêng biệt giành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11 nhằm hoàn toàn có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: Rau ngổ có tác dụng chữa bệnh gì?