phương trình lên men tinh bột

thanhhong_009

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Tắc kíp học tập chất lượng 08 môn
Chắc suất Đại học tập top - Giữ vị trí ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY nhằm nằm trong trao thay đổi với những member siêu hăng hái & dễ thương bên trên forums.

Ancol etylic được pha trộn kể từ tinh ma bột vị cách thức lên men với hiệu suất toàn cỗ quy trình là 90%. Hấp thụ toàn cỗ lượng CO2 sinh rời khỏi Lúc lên men m gam tinh ma bột nhập nước vôi nhập, nhận được 247,5 gam kết tủa và hỗn hợp X. hiểu lượng X giảm sút đối với lượng nước vôi nhập ban sơ là 99 gam. Giá trị của m là:
A. 200,475. B. 222,75. C. 303,75. D. 273,375.

Bạn đang xem: phương trình lên men tinh bột

phamthimai146

Ancol etylic được pha trộn kể từ tinh ma bột vị cách thức lên men với hiệu suất toàn cỗ quy trình là 90%. Hấp thụ toàn cỗ lượng CO2 sinh rời khỏi Lúc lên men m gam tinh ma bột nhập nước vôi nhập, nhận được 247,5 gam kết tủa và hỗn hợp X. hiểu lượng X giảm sút đối với lượng nước vôi nhập ban sơ là 99 gam. Giá trị của m là:
A. 200,475. B. 222,75. C. 303,75. D. 273,375.

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên thức khuya?

(C6H10O5)n ----> n C6H12O6 ----> 2n C2H6O + 2n CO2
a-----------------------------------------------------------1,8na
khối lượng dd hạn chế = mCaCO3 - mCO2 = 99
mCO2 = 44*1,8na = 247,5 - 99 ==> mãng cầu = 1,875
Khối lương bổng tinh ma bột = 162n*a = 303,75 ==> câu C

Xem thêm: UNOVE - Thương hiệu dưỡng tóc quốc dân tại Hàn Quốc có gì đặc biệt?