polime có nguồn gốc từ xenlulozo

YOMEDIA

Bạn đang xem: polime có nguồn gốc từ xenlulozo

 • Câu hỏi:

  Trong những polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime với xuất xứ kể từ xenlulozơ là

  • A. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron. 
  • B. sợi bông và tơ visco.
  • C. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6. 
  • D. tơ visco và tơ nilon-6.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 86869

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: 141 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng: Viện Pasteur Nha Trang thông tin

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Dãy hóa học nhưng mà toàn bộ những hóa học đều thuộc tính được với dd AgNO3/NH3 là
 • Cho 7,8 gam lếu láo ăn ý 2 ancol đơn chức sau đó nhau vô mặt hàng đồng đẳng thuộc tính không còn với 4,6 gam Na được 12,25 gam hóa học
 • Cho những hóa học sau đây: Cl2, Na2CO3, CO2, HCl, NaHCO3, H2SO4 loãng, NaCl, Ba(HCO3)2, NaHSO4, NH4Cl, MgCO3, SO2.
 • Mặt không giống, nếu như mang lại 13,44 lít (ở đktc) lếu láo ăn ý khí X thuộc tính với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 với vô X là?
 • Sục 4,48 lít CO2 (đktc) vô hỗn hợp chứa chấp 0,2 mol NaOH, mang lại vài ba giọt phenolphtalein vô hỗn hợp sau phản xạ, màu sắc của dung d�
 • Phân tích x gam hóa học cơ học X chỉ chiếm được a gam CO2 và b gam H2O. sành 3a = 11b và 7x = 3(a + b).
 • Etyl butirat là este với hương thơm thơm nức của dứa. Công thức của etyl butirat là
 • Một ancol no đơn chức với % về lượng của oxi là 50%. Công thức của ancol là :
 • Xác tấp tểnh hỗ ăn ý hóa học rắn chiếm được sau khoản thời gian phản xạ kết thúc?
 • Trong chống thử nghiệm, khí CO được pha trộn vị phản xạ :
 • Chất phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 tạo ra kết tủa white color là
 • Để đáp ứng an toàn và tin cậy, người thực hiện thử nghiệm ko được thẳng gắng ống thử thủ công bằng tay nhưng mà cần sử dụng cặp mộc.
 • Cô cạn T, chiếm được lếu láo ăn ý G bao gồm thân phụ muối hạt khan với nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử (trong cơ với nhị muối hạt của nhị axit cacboxylic và muối hạt của một α- amino axit). Phần trăm lượng của muối hạt với phân tử khối lớn số 1 vô G là?
 • Dung dịch A chứa chấp những ion: Fe2+ (0,1 mol), Al3+ (0,2 mol), Cl- (x mol), SO42- (y mol). Cô cạn hỗn hợp A chiếm được 46,9 gam muối hạt rắn.
 • Sục m gam hiđrocacbon này vô nước brom dư cho tới phản xạ trọn vẹn, thấy với 25,6 gam brom phản xạ. Giá trị m là?
 • Hòa tan trọn vẹn 19,4 gam lếu láo ăn ý X bao gồm Fe và Cu vô hỗn hợp chứa chấp 1,2 mol HNO3, sau khoản thời gian những sắt kẽm kim loại tan không còn chiếm được dung
 • Xác tấp tểnh CTPT của X biết châm 3g X chiếm được 4,4g CO2 và 1,8g H2O?
 • Đốt cháy trọn vẹn một amin đơn chức thì thành phầm chiếm được với tỉ lệ thành phần mol nCO2 : nH2O = 8:9 .
 • Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) chiếm được một loại polime X dùng để làm pha trộn tơ clorin.
 • Toàn cỗ X phản xạ vừa vặn đầy đủ với V ml hỗn hợp HCl 0,5M. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của V là?
 • Dãy này bên dưới chão chỉ bao gồm hóa học năng lượng điện li mạnh ?
 • Khi mang lại but-1-en thuộc tính với hỗn hợp HBr, bám theo quy tắc Maccopnhicop thành phầm này sau đấy là thành phầm chủ yếu ?
 • Đốt cháy 17,12 gam lếu láo ăn ý E chứa chấp X, Y, Z, T (đều mạch hở) nên dùng 10,864 lít (đktc) khí O2, chiếm được 7,56 gam H2O. Mặt không giống, 17,12 gam E làm mất đi màu sắc vừa vặn đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 0,09 mol Br2. Nếu đun lạnh lẽo 0,3 mol lếu láo ăn ý E với 450 ml hỗn hợp KOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ lấy phần lỏng chứa chấp những hóa học cơ học trải qua bình đựng Na (dư) thấy lượng bình tăng m gam. Giá trị của m sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Những polime với xuất xứ kể từ xenlulozơ là?
 • Người tớ sử dụng glucozơ nhằm tráng ruột phích. Trung bình nên dùng 0,75 gam glucozơ cho 1 ruột phích.
 • Monosaccarit là hóa học này sau đây?
 • Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào trong bình kín ko chứa chấp bầu không khí, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,96 gam hóa học rắn và lếu láo ăn ý khí X.
 • Chất cơ học X mạch hở được dẫn đến kể từ axit no A và etylen glicol.
 • Hỗn ăn ý X bao gồm FexOy, Fe, MgO và Mg.
 • Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol peptit Ala-Gly-Ala vô 400 ml hỗn hợp NaOH 1,0M.
 • Cho 15 gam bột Fe vô Y cho tới khi kết đôn đốc những phản xạ chiếm được m gam hóa học rắn. sành những khi sinh đi ra hòa tan ko đáng chú ý nội địa. Giá trị của m là?
 • Phản ứng Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2 mang lại thấy
 • Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là?
 • Tìm sắt kẽm kim loại kiềm thổ vô số những sắt kẽm kim loại sau?
 • Ngâm thanh Cu (dư) vô hỗn hợp AgNO3, chiếm được hỗn hợp X. Sau cơ dìm thanh Fe (dư) vô hỗn hợp X chiếm được hỗn hợp Y.
 • Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vô 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M, chiếm được hỗn hợp X và kết tủa Y.
 • Thủy phân không còn m gam lếu láo ăn ý X bao gồm một trong những este được tạo ra vị axit đơn chức và ancol đơn chức vị một lượng dung
 • Cho glixerol phản xạ với lếu láo ăn ý axit mập bao gồm C17H35COOH và C15H31COOH, dẫn đến được từng nào trieste?
 • Cấu hình electron nguyên vẹn tử của nhân tố X là 1s22s22p63s23p1. Số phân tử đem năng lượng điện vô phân tử nhân của X là
 • Hiện tượng những hóa học với kết cấu và đặc thù hoá học tập tương tự động nhau, bọn chúng chỉ rộng lớn tầm thường nhau một hoặc nhiều group metylen

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: 3 lý do vì sao nấm được ví 'bổ ngang thịt'