polime nào sau đây chứa nguyên tố nitơ

Câu hỏi:

14/08/2019 27,688

Bạn đang xem: polime nào sau đây chứa nguyên tố nitơ

D. Nilon – 6

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tơ lapsan là thành phầm của phản xạ trùng dừng thân thuộc :

A. axit terephalic và etilen glicol

B. axit terephalic và hexametylen diamin

C. axit caproic và vinyl xianua

D. axit adipic và etilen glicol

Câu 2:

Polime đem cấu hình màng lưới không khí là:

A. Polietilen

B. Poli(vinyl clorua)

C. Amilopectin

D. Nhựa bakelit

Câu 3:

Loại polime nào là tại đây khí nhen nhóm cháy trọn vẹn chỉ nhận được CO2 và H2O?

A. Polietilen.

B. Tơ olon.

C. Nilon-6,6

Xem thêm: Những người không nên ăn đậu xanh, đậu đen, đậu nành

D. Tơ tằm.

Câu 4:

Polime nào là tại đây đem nằm trong cấu hình mạch polime với vật liệu bằng nhựa bakelit?

A. Glicogen

B. Amilozo

C. Cao su lưu hóa

D. Xenlulozo

Câu 5:

Cặp hóa học nào là tại đây ko thể nhập cuộc phản xạ trùng ngưng?

A. Phenol và fomandehi

B. Buta-1,3-đien và striren

C. Axit ađipic và hexametylen điamin

D. Axitterephtalic và etylen glicol

Câu 6:

Để tạo nên trở thành thủy tinh ma cơ học (plexiglat), người tớ tổ chức trùng hợp:

A. CH3-COO-C(CH3)=CH2.

B. CH2=CH-CH=CH2.

C. CH3-COO-CH=CH2.

D. H2=C(CH3)-COOCH3.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK