propen có làm mất màu dung dịch brom không

Câu hỏi:

18/06/2019 49,624

Bạn đang xem: propen có làm mất màu dung dịch brom không

C. propen

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án C

Hướng dẫn  Anken làm mất đi thuốc nước brom vì thế người tao dùng nước brom hoặc dd brom nhập CCl4 làm dung dịch test nhận thấy anken

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân anken ứng với công thức C4H8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2:

Anken X đem công thức cấu tạo:

CH3– CH2– C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là :

A. isohexan

B. 3-metylpent-3-en

C. 3-metylpent-2-en

D. 2-etylbut-2-en

Câu 3:

Cho sơ loại phản xạ sau :

CH3-CCH+AgNO3/NH3X+NH4NO3

X đem công thức kết cấu là ?

A. CH3–C–Ag≡C–Ag

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên thức khuya?

B. CH3–C≡C–Ag

C. Ag–CH2–C≡C–Ag

D. A, B, C đều rất có thể đúng

Câu 4:

Hiđrocacbon X cộng HCl bám theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có hàm lượng clo là 55,04%. X có công thức phân tử là :

A. C4H8

B. C2H4

C. C5H10

D. C3H6

Câu 5:

Anken đem đồng phân hình học?

A.Pent-1-en

B. Pent-2-en

C. 2-metylbut-2-en

D. 3-metylbut-1-en

Câu 6:

Theo quy tắc nằm trong Maccopnhicop, propen phản xạ với HCl, chiếm được thành phầm chủ yếu là:

A. 1-clopropan

B. propan

C. 2-clopropan

D. 1,2-điclopropan

TÀI LIỆU VIP VIETJACK