quặng nào sau đây chứa caco3

Câu hỏi:

02/05/2020 18,220

Bạn đang xem: quặng nào sau đây chứa caco3

A. đolomit.  

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Đolomit: CaCO3.MgCO3

Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O             

Pirit sắt: FeS2                

Xiđerit: FeCO3

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhóm nào là tại đây bao gồm những muối bột không biến thành nhiệt độ phân ?

A. CaCO3, Na2CO3, KHCO3

B. Na2CO3, K2CO3, Li2CO3

C. CaHCO32, MgHCO32, KHCO3

D. K2CO3, KHCO3, Li2CO3

Câu 2:

Hấp thụ trọn vẹn 3,584 lít CO2 (đktc) nhập 2 lít hỗn hợp CaOH2  0,05M được kết tủa X và hỗn hợp Y. So với hỗn hợp CaOH2 ban đầu thì lượng hỗn hợp Y

A. tăng 7,04 gam.

B. hạn chế 3,04 gam.

C. hạn chế 4 gam. 

D. tăng 3,04 gam.

Câu 3:

CO ko khử được những oxit nhập group nào là tại đây ?

A. Fe2O3,  MgO

B. MgO, Al2O3

Xem thêm: Quảng cáo chui, Viện Thẩm mỹ La Ratio và Viện Kumho Asia bị xử phạt

C. Fe2O3,  CuO 

D. ZnO, Fe2O3.

Câu 4:

Cho 11,6 gam láo lếu hợp ý bao gồm oxit và muối bột cacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm R. Hòa tan không còn láo lếu hợp ý bên trên cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 0,2 mol HCl. Kim loại R là

A. Na.     

B. Li. 

C. Cs.

D. K.

Câu 5:

Phản ứng nào là tại đây được dùng nhằm pha chế CO2 nhập chống thí nghiệm

A. CaCO3 + HCl 

B. CaCO3 to cao

C. C + O2 to cao

D. CO + O2 to cao

Câu 6:

Hấp thụ không còn 1,792 lít (đktc) khí CO2 nhập 1 lít hỗn hợp NaOH aM chiếm được hỗn hợp X .  Cho X nhập hỗn hợp BaCl2 dư chiếm được 7,88 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,08.

B. 0,12.

C. 0,16.

D. 0,10.