saccarozo h2so4

Câu hỏi:

13/03/2020 43,784

Bạn đang xem: saccarozo h2so4

Cho H2SO4 đặc vô ly có một không nhiều lối saccarozo, thu láo lếu thích hợp khí sau phản xạ rồi sục vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Nêu hiện tượng kỳ lạ xẩy ra trong số thử nghiệm và ghi chép phương trình chất hóa học của những phản xạ xảy ra

Lúc đầu: C12H22O11 + H2SO4 → 12C(đen) + H2SO4.11H2O

Sau đó: C12H22O11 + 24H2SO4 → 12CO2↑ + 24SO2↑ + 35H2O

Khi nhỏ axit H2SO4 đặc vô saccarozo, tớ thấy lối nhanh gọn lẹ hóa đen giòn, tiếp sau đó khối rắn tăng thể tích cực kỳ thời gian nhanh và thông hơi mùi hương hắc (SO2). Quan sát phương trình tớ thấy chỉ 1 mol lối tuy nhiên tạo nên những (12 + 24 = 35) mol khí, chính vì vậy thể tích khối rắn tạo thêm thời gian nhanh.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

Khí (CO2 + SO2) sục vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư tớ thấy xuất hiện tại kết tủa White, kết tủa tăng dần dần cho tới tối nhiều và không bao giờ thay đổi.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải mến vì như thế sao những dụng cụ thực hiện vị nhôm khó khăn bị bào mòn vô ko khí?

Câu 2:

Vào cuối khóa đào tạo, những học viên, SV sử dụng sạn bong bóng cất cánh tự sướng kỉ yếu đuối. Tuy nhiên, đem một vài vụ sạn bong bóng cất cánh bị nổ mạnh khi xúc tiếp với lửa thực hiện nhiều người bị phỏng nặng nề.

a. Hãy phân tích và lý giải vẹn toàn nhân tạo ra nổ của hóa học khí vô sạn bong bóng.

Xem thêm: Người lưu giữ những khoảnh khắc sinh tử ở phòng phẫu thuật Bệnh viện Bạch Mai

b. Để dùng sạn bong bóng đáng tin cậy, một học viên đề xuất sử dụng khí He bơm vô sạn bong bóng. Em hãy đánh giá hạ tầng khoa học tập và tính khả ganh đua của đề xuất trên

Câu 3:

Cho sản phẩm gửi hóa sau:

Xenlulozo1A1 2A2 3A3 4PE

a. Viết những phương trình chất hóa học, ghi rõ ràng ĐK triển khai gửi hóa bên trên.

b. Tính lượng mộc đem chứa chấp 40% xenlulozo cần thiết dùng để làm phát triển 14T vật liệu nhựa PE, biết hiệu suất cộng đồng của tất cả quy trình là 60%.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn láo lếu thích hợp X bao gồm CxHy và O2 dư, thực hiện giá thành láo lếu thích hợp sau phản xạ chiếm được láo lếu thích hợp khí Y rất có thể tích rời 25% đối với thể tích của X. Cho khí Y trải qua hỗn hợp KOH dư chiếm được khí Z rất có thể tích rời 40% đối với thể tích của Y.

a. Xác toan công thức cấu trúc rất có thể đem của CxHy biết x < 6

b. Tính bộ phận % thể tích láo lếu thích hợp X.

Câu 5:

Cho 2 hóa học cơ học A và B đem công thức phân tử thứu tự là C3H8O và C3H6O2. tường rằng hóa học A và hóa học B đều tính năng với Na, chỉ mất hóa học B tính năng với NaHCO3.

a. Xác toan những công thức cấu trúc rất có thể đem của A và B

b. Viết những phương trìn chất hóa học xẩy ra khi mang đến A tính năng với B.

Câu 6:

Cho 1 gam sắt kẽm kim loại A đem hóa trị 2 vô 50 ml hỗn hợp H2SO4 5M, cho tới khi độ đậm đặc axit sót lại 3M thì sắt kẽm kim loại vẫn ko tan không còn. tường thể tích hỗn hợp ko thay đổi, xác lập sắt kẽm kim loại A.