sách giáo khoa hoá 8

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 được Sở Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Sách bao gồm 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, Phản Ứng Hóa Học, Mol Và Tính Toán Hóa Học, Oxi – Không Khí , Hidro – Nước và Dung Dịch.

Bạn đang xem: sách giáo khoa hoá 8

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 :

Bài 1. Mở đầu môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

 • Bài 2. Chất – Hóa học tập 8
 • Bài 3. Bài thực hành thực tế 1
 • Bài 4. Nguyên tử – Hóa học tập 8
 • Bài 5. Nguyên tố chất hóa học – Hóa học tập 8
 • Bài 6. Đơn hóa học và hợp ý hóa học – Phân tử
 • Bài 7. Bài thực hành thực tế 2
 • Bài 8. Bài rèn luyện 1 – Hóa học tập 8
 • Bài 9. Công thức hóa học
 • Bài 10. Hóa trị – Hóa học tập 8
 • Bài 11. Bài rèn luyện 2
 • Đề đánh giá 15 phút – Chương 1 – Hóa học tập 8
 • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 • Bài 12. Sự đổi khác chất
 • Bài 13. Phản ứng hóa học
 • Bài 14. Bài thực hành thực tế 3
 • Bài 15. Định luật bảo toàn lượng – Hóa học tập 8
 • Bài 16. Phương trình chất hóa học – Hóa học tập 8
 • Bài 17. Bài rèn luyện 3
 • Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Hóa học tập 8
 • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học tập 8

Xem thêm: Các bài thuốc từ quả quýt bạn nên biết

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

 • Bài 18. Mol – Hóa học tập 8
 • Bài 19. Chuyển thay đổi thân thích lượng thể tích và lượng chất
 • Bài trăng tròn. Tỉ khối của hóa học khí
 • Bài 21. Tính theo gót công thức hóa học
 • Bài 22. Tính theo gót phương trình hóa học
 • Bài 23. Bài rèn luyện 4
 • Đề đánh giá 15 phút – Chương 3 – Hóa học tập 8
 • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hóa học tập 8
 • Đề đánh giá học tập kì 1 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

 • Bài 24. Tính hóa học của oxi
 • Bài 25. Sự lão hóa – Phản ứng hóa hợp ý – Ứng dụng của oxi
 • Bài 26. Oxit
 • Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy
 • Bài 28. Không khí – Sự cháy
 • Bài 29. Bài rèn luyện 5 – Hóa học tập 8
 • Bài 30. Bài thực hành thực tế 4
 • Đề đánh giá 15 phút – Chương 4 – Hóa học tập 8
 • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

 • Bài 31. Tính hóa học – Ứng dụng của hiđro
 • Bài 32. Phản ứng lão hóa – khử
 • Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
 • Bài 34. Bài rèn luyện 6 – Hóa học tập 8
 • Bài 35. Bài thực hành thực tế 5
 • Bài 36. Nước
 • Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa học tập 8
 • Bài 38. Bài rèn luyện 7
 • Bài 39. Bài thực hành thực tế 6
 • Đề đánh giá 15 phút – Chương 5 – Hóa học tập 8
 • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Xem thêm: ADN giải oan cho cô gái trẻ bị gia đình bạn trai nghi ngờ có con ngoài giá thú

 • Bài 40. Dung dịch
 • Bài 41. Độ tan của một hóa học nội địa – Hóa học tập 8
 • Bài 42. Nồng chừng dung dịch
 • Bài 43. Pha chế dung dịch
 • Bài 44. Bài rèn luyện 8 – Hóa học tập 8
 • Bài 45. Bài thực hành thực tế 7
 • Đề đánh giá 15 phút – Chương 6 – Hóa học tập 8
 • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Hóa học tập 8
 • Đề đánh giá học tập kì 2 – Hóa học tập 8