số liên kết pi trong triolein

Câu hỏi:

21/03/2020 54,176

Bạn đang xem: số liên kết pi trong triolein

Chọn đáp án D

triolein đem 3 gốc oleat (C17H33COO) kết phù hợp với gốc hiđrocacbon của glixerol (C3H5).

mỗi gốc oleat bao gồm 1πC=O + 1πC=C nên tổng triolein đem 6π.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số trieste Khi thủy phân đều nhận được thành phầm bao gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là

A. 9. 

B. 4. 

C. 6. 

D. 2. 

Câu 2:

Số vẹn toàn tử oxi nhập một phân tử hóa học to lớn là 

A. 6

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 3:

Cho những triolein thứu tự thuộc tính với : Na, CH3OH, hỗn hợp Br2, hỗn hợp NaOH. Trong ĐK phù hợp, số tình huống phản xạ xẩy ra là:

A. 4.

B. 2. 

C. 1.

Xem thêm: 'Chiến dịch' ngoạn mục giải cứu chàng trai 19 tuổi khỏi khối u xương khổng lồ

D. 3. 

Câu 4:

Cho sản phẩm những chất: phenyl axetat, benzyl fomat, vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tristearin. Số hóa học nhập sản phẩm Khi thủy phân nhập dd NaOH (dư), đun rét sinh rời khỏi ancol là

A. 5. 

B. 2. 

C. 4. 

D. 3. 

Câu 5:

Cho những este: etyl fomat, vinyl axetat, triolein, metyl acrylat, phenyl axetat. Số este phản xạ được với hỗn hợp NaOH (đun nóng) sinh rời khỏi ancol là

A. 5.

B. 3. 

C. 2. 

D. 1. 

Câu 6:

Cho glixerol phản xạ với lếu phù hợp bao gồm C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH và C15H31COOH; số loại hóa học béo (chứa đôi khi 3 gốc axit to lớn không giống nhau) tối nhiều rất có thể tạo ra trở nên là 

A. 10. 

B. 12. 

C. 24. 

D. 40.