số nguyên tử hiđrô trong phân tử etan là

Câu hỏi:

03/07/2022 1,008

Bạn đang xem: số nguyên tử hiđrô trong phân tử etan là

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án đích thị là: A

Phân tử etan là: C2H6

Số nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử etan là: 6.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong chống thử nghiệm, CH4 được pha chế thẳng kể từ hóa học nào là sau đây?

A. C2H2.

B. CH3COONa.

C. CaC2.

D. C2H4.

Câu 2:

Cho CaC2 nhập H2O, sau phản xạ chiếm được khí X. Chất nào là sau đó là X?

A. CH4.

B. CO2.

C. C2H4.

D. C2H2.

Câu 3:

Có từng nào link song nhập phân tử butadien?

A. 1

B. 2

Xem thêm: 8 loại thực phẩm tuyệt đối không ăn vào buổi tối

C. 4

D. 3

Câu 4:

Ankan với kỹ năng nhập cuộc phản xạ nào là sau đây?

A. Phản ứng nằm trong phù hợp với hỗn hợp Br2.

B. Phản ứng cùng theo với hiđro.

C. Phản ứng thế với halogen.

D. Phản ứng trùng khớp.

Câu 5:

Etin mang tên gọi không giống là

A. propan.

B. etilen.

C. axetilen.

D. propilen.

Câu 6:

Đun rét mướt 3,68(g) C2H5OH với H2SO4 quánh ở 180oC, biết hiệu suất phản xạ loại nước của rượu etylic là 75%. Thể tích khí etilen bay đi ra ở đktc là

A. 1,792.

B. 2,39.

C. 1,12.

D. 1,344.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK