số oxi hóa của agno3

Bạn đang xem: số oxi hóa của agno3

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Có: ion `NO3^-` `->` Số lão hóa `Ag` nhập `AgNO3` là: `+1`

Số lão hóa của oxy là: `-2`

Đặt `x` là số lão hóa của `N`, tao đem trong một phân tử, tổng số lão hóa của những yếu tắc nhân với số nguyên vẹn tử của từng yếu tắc vị `0`:

`+1+x+(-2).3 = 0  -> x=+5`

`*` Kết luận:

`-` Số lão hóa của `Ag` nhập `AgNO3` là: `+1`

`-` Số lão hóa của `N` nhập `AgNO3` là: `+5`

`-` Số lão hóa của `O` nhập `AgNO3` là: `-2`

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: Thời điểm ăn dưa hấu tốt cho sức khỏe

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: Bé 3 tháng tuổi mắc giang mai