so sánh tính kim loại của na mg al

Câu hỏi:

16/06/2022 5,769

Bạn đang xem: so sánh tính kim loại của na mg al

D. K >Na >Mg

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích thị là: D

Cấu hình electron của Na (Z = 11): 1s22s22p63s1⇒ chu kì 3, group IA

Cấu hình electron của Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2⇒ chu kì 3, group IIA

Cấu hình electron của K (Z = 19): [Ar]4s1⇒ chu kì 4, group IA

Trong một chu kì, theo hướng năng lượng điện phân tử nhân tăng, tính sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần.

Na, Mg nằm trong chu kì 3 theo hướng năng lượng điện phân tử nhân tăng ⇒ tính sắt kẽm kim loại Na >Mg

Trong một group, bám theo năng lượng điện phân tử nhân tăng dần dần, tính sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Na, K nằm trong lệ thuộc group IA theo hướng năng lượng điện phân tử nhân tăng dần dần ⇒ tính sắt kẽm kim loại của Na < K.

Vậy tính sắt kẽm kim loại của K >Na >Mg.

</>

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tử của yếu tắc này tại đây đem nửa đường kính vẹn toàn tử rộng lớn nhất?

A. Si (Z = 14)

B. P.. (Z = 15)

C. Ge (Z = 32)

D. As (Z = 33)

Câu 2:

So sánh tính phi kim của F, S, Cl đích thị là

A. F >S >Cl

B. Cl >S >F

C. F >Cl >S

D. S >Cl >F

Câu 3:

Sắp xếp những yếu tắc tại đây theo hướng tăng dần dần chừng âm điện: Na, K, Mg, Al.

A. Al, Mg, Na, K

B. K, Na, Mg, Al

Xem thêm: Sức khỏe bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư sau gần 3 tuần điều trị thế nào?

C. Na, Mg, Al, K

D. K, Al, Mg, Na

Câu 4:

Khẳng quyết định này tiếp sau đây sai khi nói tới những yếu tắc group A?

A. Theo chiều tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân, tính sắt kẽm kim loại của vẹn toàn tử yếu tắc chất hóa học đem Xu thế hạn chế vô và một group và tăng vô và một chu kì.

B. Theo chiều tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân, tính phi kim của vẹn toàn tử yếu tắc chất hóa học đem Xu thế hạn chế vô và một group và tăng vô và một chu kì.

C. Theo chiều tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân, tính acid của oxide và hydroxide đem Xu thế tăng dần dần vô một chu kì.

D. Theo chiều tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân, tính base của oxide và hydroxide đem Xu thế hạn chế dần dần vô một chu kì.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Trong một group A, theo hướng kể từ bên trên xuống bên dưới, số lớp electron tăng dần dần nên nửa đường kính vẹn toàn tử đem Xu thế tăng.

(2) Trong một group A, theo hướng kể từ bên dưới lên bên trên, số lớp electron tăng dần dần nên nửa đường kính vẹn toàn tử đem Xu thế tăng.

(3) Trong một group A, theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân, lực hít của phân tử nhân với những electron lớp bên ngoài nằm trong tăng. Do ê chừng âm năng lượng điện đem Xu thế tăng dần dần.

(4) Trong một group A, theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân, nửa đường kính vẹn toàn tử tăng thời gian nhanh, lực hít của phân tử nhân với những electron lớp bên ngoài nằm trong hạn chế. Do ê chừng âm năng lượng điện đem Xu thế hạn chế dần dần.

Phát biểu đích thị là:

A. (1) và (3)

B. (1) và (4)

C. (2) và (3)

D. (2) và (4)

Câu 6:

Từ tương thích điền vô địa điểm trống trải là

“Trong một chu kì, theo hướng tăng dần dần năng lượng điện phân tử nhân, nửa đường kính vẹn toàn tử của những yếu tắc đem Xu thế …….. , chừng âm năng lượng điện của vẹn toàn tử những yếu tắc đem Xu thế ………”

A. tăng dần dần, tăng dần

B. tăng dần dần, hạn chế dần

C. hạn chế dần dần, hạn chế dần

D. hạn chế dần dần, tăng dần