so3 tác dụng với nước

Câu hỏi: Viết PTHH Lúc mang lại SO3 tính năng với H2O

Bạn đang xem: so3 tác dụng với nước

Trả lời:

SO3 + H2O → H2SO4

Cùng Top câu nói. giải thăm dò hiểu thêm thắt về oxit axit SO3 nhé!

1. Cấu tạo ra của SO3

- Do vẹn toàn tử S ở hiện trạng kích ứng với 6 e đơn thân → những e đơn thân này của vẹn toàn tử S tiếp tục kết phù hợp với 6 e độc than vãn của 2 vẹn toàn tử O → tạo ra 6 links nằm trong hóa trị với cực kỳ.

=> Công thức cấu tạo:

Viết PTHH Lúc mang lại SO3 tính năng với H2O

- Trong SO3: S với số lão hóa cực to là  +6.

2. Tính hóa học vật lí

Điều khiếu nại thông thường, SO3 là hóa học lỏng, ko color.

Nhiệt nhiệt độ chảy: 17oC; sức nóng chừng sôi: 45oC.

Tan vô hạn nội địa và vô axit H2SO4.

3. Tính hóa học hóa học

- Là 1 oxit axit.

a. Tác dụng với nước → hỗn hợp axit

 SO3 + H2O → H2SO4

Chú ý: H2SO4 là 1 axit mạnh và với tính lão hóa mạnh.

b. Tác dụng với hỗn hợp bazơ (có thể tạo ra trở thành 2 loại muối bột sunfat và hiđrosunfat)

SO3 + KOH → KHSO4

SO+ 2KOH → K­2SO4 + H2O

SO3 + NaOH → rất có thể tạo ra 2 muối: muối bột axit hiđrosunfat (chứa ion HSO4-); muối bột hòa hợp sunfat (chứa ion SO42-) tùy tỉ trọng.

c. Tác dụng với oxit bazơ → muối:

SO3 + BaO → BaSO4

4. Ứng dụng và sản xuất

- Lưu huỳnh trioxit không nhiều với phần mềm vô thực tiễn, tuy nhiên lại là thành phầm trung gian trá nhằm phát triển axit sunfuaric, có vai trò hàng đầu vô công nghiệp.

5. Điều chế SO3

Trong công nghiệp:

Viết PTHH Lúc mang lại SO3 tính năng với H2O (ảnh 2)

Phương pháp: lão hóa SO2 ở sức nóng chừng cao.

Phương trình hóa học: 2SO2 + O2 ⇄ 2SO3 (điều kiện: 450 – 500oC; xúc tác: V2O5).

6. Bài tập dượt vận dụng

Câu 1. Sơ vật pha trộn H2SO4 trong công nghiệp là:

A. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4

B. S → SO2 → SO3→ H2SO4

C. FeS2→ S → SO2 → SO3→ H2SO4

D. S → H2S →SO2 → SO3 → H2SO4

Đáp án đúng: A. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4

Phương trình hóa học

4FeS2 + 11O2→ 2Fe2O3 + 8SO2

2SO2 + O2 (k) → 2SO3 (k)

SO3 + H2O → H2SO4

Câu 2. Hòa tan không còn m gam SO3 vào nước nhận được 196 gam hỗn hợp axit sunfuric với mật độ 15%. Khối lượng m gam SO3 là

A. 20g

B. 15g

C. 25g

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống nước đậu đen rang hàng ngày?

D. 10g

Đáp án đúng: A. 20g

nH2SO4= mH2SO4/MH2SO4= (196.12,5/100)/98 = 0,25 (mol)

⇒ nSO3= nH2SO4 = 0,25 (mol)

⇒ mSO3 = 0,25.80 = trăng tròn g

Câu 3.  Khi trộn láo nháo hỗn hợp X chứa chấp 1 mol H2SO4 vào hỗn hợp Y chứa chấp 1 mol NaOH được hỗn hợp Z. Dung dịch Z thực hiện quì tím gửi sang:

A. Màu đỏ

B. Màu xanh

C. Không màu

D. Màu tím

Đáp án đúng: A. Màu đỏ

Câu 4. Dãy những hóa học này tại đây tan vô nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Đáp án đúng: C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

Câu 5. Khí sunfurơ được tạo nên kể từ cặp hóa học này sau đây?

A. Muối natri sunfit và axit cacbonic

B. Muối natri sunfit và hỗn hợp axit clohiđric

C. Muối natri sunfat và hỗn hợp axit clohiđric

D. Muối natri sunfat và muối bột đồng (II) clorua

Đáp án đúng: B. Muối natri sunfit và hỗn hợp axit clohiđric

Câu 6. Dãy oxit tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. MgO, Fe2O3, SO2, CuO.

B. Fe2O3, MgO, P2O5, K2O .

C. MgO, Fe2O3, CuO, K2O.

D. MgO, Fe2O3, SO2, P2O5.

Đáp án đúng: C. MgO, Fe2O3, CuO, K2O.

Câu 7. Dãy những hóa học tính năng đuợc với nước tạo nên hỗn hợp bazơ là:

A. MgO, K2O, CuO, Na2O

B. CaO, Fe2O3, K2O, BaO

C. CaO, K2O, BaO, Na2O

D. Li2O, K2O, CuO, Na2O

Đáp án đúng: C. CaO, K2O, BaO, Na2O

Câu 8: Trong những oxit sau oxit này không tồn tại tính khử: 

A. CO       

B. SO2        

C. FeO      

D. SO3 

Đáp án đúng: D. SO3 

Trong SO3, yếu tắc S với số lão hóa là +6 là số lão hóa tối đa của S, ko thể tăng thêm được nên SO3  không tồn tại tính khử.

icon-date

Xuất phiên bản : 15/02/2022 - Cập nhật : 18/02/2022

Xem thêm: Gần 42.000 ca đau mắt đỏ, Quảng Nam thanh tra đột xuất các cơ sở bán lẻ thuốc

Xem thêm thắt những bài bác nằm trong thường xuyên mục

Bài viết lách mới mẻ nhất

Xem thêm thắt những chủ thể liên quan