stiren + hbr

Câu hỏi:

23/03/2020 16,130

Bạn đang xem: stiren + hbr

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dùng công thức cấu trúc ghi chép phương trình hoá học tập của stiren với: H2 (theo tỉ trọng mol 1:1, xúc tác Ni)

Câu 2:

Cho benzen thuộc tính với lượng dư HNO3 đặc sở hữu xúc tác H2SO4 đặc nhằm pha trộn nitrobenzen. Tính lượng nitrobenzen nhận được khi sử dụng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78,0%.

Câu 3:

Xem thêm: Người phụ nữ sinh 6 con trong 10 phút

Ứng với công thức phân tử C8H10 có từng nào đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2 ;     B. 3

C. 4 ;     D. 5

Hãy lựa chọn đáp án đúng

Câu 4:

Trình bày cách thức hoá học tập phân biệt những chất: benzen, hex-1-en và toluen. Viết phương trình hoá học tập của những phản xạ đang được dùng

Câu 5:

Dùng công thức cấu trúc ghi chép phương trình hoá học tập của stiren với: H2O( xúc tác H2SO4)

Câu 6:

Trình bày cách thức hoá học tập phân biệt 3 hóa học lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hoá học tập của những phản xạ hoá học tập đang được người sử dụng.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK