thực hiện phản ứng giữa h2 và n2

Câu hỏi:

02/05/2020 53,693

Bạn đang xem: thực hiện phản ứng giữa h2 và n2

Thực hiện nay phản xạ thân thuộc H2 và N2 (tỉ lệ mol 4 : 1) vào phía trong bình kín sở hữu xúc tác, nhận được lếu thích hợp khi sở hữu áp suất rời 9% đối với ban sơ (trong nằm trong điều kiện). Hiệu suất phản xạ là

B. 22,5%.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Đặt: nH2 = 4 mol; nN2 = 1 mol

Hỗn thích hợp khí sở hữu áp suất rời 9%

→ Số mol sau phản xạ = 91%.5 = 4,55 mol

do số mol H2 : N2 = 4 : 1 nên hiệu suất tính theo đòi N2

3H2    +    N2  t°,  xt,  p    2NH3  3x          x                        2x

nhỗn thích hợp saunH2   + nN2dư  + nNH3 

= (4 - 3x) + (1 – x) + 2x = 5 - 2x = 4,55

⇒ x = 0,225

⇒  H% = 0,2251.100% = 22,5%

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây rất có thể thực hiện thô khí NH3 có lẫn lộn khá nước ?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

C. CuO bột.

D. NaOH rắn.

Câu 2:

Oxi hóa 6 lít NH3 (tạo đi ra N2NO theo tỉ trọng mol 1 : 4) cần thiết vừa đủ V là bầu không khí (chứa 20% oxi về thể tích). Các thể tích cơ ở nằm trong ĐK. Giá trị của V là

A. 6,5.

B. 22,5.

C. 32,5.

D. 24,5.

Câu 3:

Nhận xét này tại đây ko đích về muối bột amoni ?

A. Muối amoni bền với sức nóng.

Xem thêm: Cảnh báo số người Việt tử vong do khói thuốc tăng gấp đôi vào năm 2023

B. Các muối bột amoni đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.

C. Tất cả những muối bột amoni đều tan nội địa.

D. những muối bột amoni đều bị thủy phân nội địa.

Câu 4:

Trong thực tiễn, khi thực hiện bánh thì người tao mang đến hóa học tạo ra chừng xốp mang đến bánh. Chất này công thức là:

A. NH42CO3.

B. Na2CO3.

C. NH4HCO3

D. NH4Cl

Câu 5:

Trộn 300 ml hỗn hợp NaNO2 2M với 200 ml hỗn hợp NH4Cl 2M rồi đun lạnh lẽo cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Thể tích khí nhận được ở đktc là

A. 22,4 lít.

B. 13,44 lít.

C. 8,96 lít.

D. 1,12 lít.

Câu 6:

Cho 22,4 lít lếu thích hợp khí X bao gồm N2 và H2 trải qua xúc tác Fe, nung lạnh lẽo nhằm tổ hợp NH3 nhận được trăng tròn,16 lít lếu thích hợp khí Y. Hấp thụ toàn cỗ Y vô hỗn hợp AlCl3 dư, nhận được m gam kết tủa. Các thể tích khí cơ ở nằm trong ĐK. Giá trị của m là

A. 13.

B. 2,6.

C. 5,2.

D. 3,9.

Xem thêm: nhiệt phân

TÀI LIỆU VIP VIETJACK