thủy phân este x có ctpt c4h8o2

Câu hỏi:

17/09/2019 255,252

Bạn đang xem: thủy phân este x có ctpt c4h8o2

Thuỷ phân este X sở hữu CTPT C4H8O2 nhập hỗn hợp NaOH chiếm được lếu phù hợp nhị hóa học cơ học Y và Z nhập bại Y sở hữu tỉ khối tương đối đối với H2 là 16. X sở hữu công thức là

D. C2H5COOCH3.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Este X sở hữu công thức phân tử là C4H8O2 có dạng cấu trúc RCOOR'.

Phương trình hóa học:

RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH.

Có MY = 16.2 = 32 đvC. Vậy Y là CH3OH.

→ R' là CH3 – và R là C2H5

Vậy công thức cấu trúc của X là C2H5COOCH3.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol este X chiếm được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol nước. Nếu mang đến 0,1 mol X ứng dụng không còn với NaOH thì chiếm được 8,2 gam muối hạt. Công thức cấu trúc của X là

A. HCOOC2H3.

B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.

D. CH3COOC2H5.

Câu 2:

Xà chống hóa trọn vẹn 17,6 gam CH3COOC2H5 nhập hỗn hợp NaOH (vừa đủ), chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 16,4.

B. 19,2.

C. 9,6.

D. 8,2.

Câu 3:

Este X sở hữu công thức phân tử C2H4O2. Đun rét 9,0 gam X nhập hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 10,2.

B. 15,0

Xem thêm: Người lưu giữ những khoảnh khắc sinh tử ở phòng phẫu thuật Bệnh viện Bạch Mai

C. 12,3.

D. 8,2.

Câu 4:

Để xà chống hóa 17,4 gam một este no đơn chức nên dùng 300ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:

A. C3H6O2.

B. C4H10O2.

C. C5H10O2.

D. C6H12O2.

Câu 5:

Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản xạ không còn với hỗn hợp NaOH (dư), đun rét. Khối lượng muối hạt CH3COONa chiếm được là

A. 12,3 gam.

B. 16,4 gam.

C. 4,1 gam.

D. 8,2 gam.

Câu 6:

Đun rét 8,8 gam etyl axetat với 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được hóa học rắn khan sở hữu lượng là

A. 3,28 gam.

B. 8,56 gam.

C. 8,2 gam.

D. 10,4 gam.