thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch naoh

Câu hỏi:

09/08/2019 125,054

Bạn đang xem: thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch naoh

Thủy phân trọn vẹn m gam hóa học rộng lớn vày hỗn hợp NaOH, đun rét nhận được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối bột. Giá trị của m là:

C. 89 gam       

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

nC3H5(OH)3 = 9,292 = 0,1 mol

→ nNaOH = 3.nC3H5(OH)3 = 3.0,1 = 0,3 mol

Bảo toàn khối lượng:

m chất béo + mNaOH = m muốimC3H5(OH)3

→ m chất béo + 0,3.40 = 91,8 + 9,2

→ m chất béo = 89 gam

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Thủy phân etyl axetat nhận được ancol metylic.

B. Etyl fomat đem phản xạ tráng bạc.

C. Triolein phản xạ được với nước brom.

D. Ở ĐK thông thường, tristearin là hóa học rắn.

Câu 2:

Phát biểu này tại đây trúng ?

A. Phản ứng thân thuộc ancol và axit cacboxylic được gọi là phản xạ xà chống hóa.

B. Phản ứng xà chống hóa là phản xạ thuận nghịch tặc.

C. Trong công thức của este RCOOR’, R hoàn toàn có thể là vẹn toàn tử H hoặc gốc hidrocacbon.

D. Phản ứng este hóa là phản xạ một chiều.

Câu 3:

Cho nhập ống thử 2 ml etyl axetat tiếp sau đó thêm thắt tiếp 1 ml hỗn hợp NaOH 30% để ý hiện tượng kỳ lạ (1); Lắp ống sinh hàn đôi khi hâm sôi nhẹ nhàng trong tầm 5 phút, để ý hiện tượng kỳ lạ (2). Kết trái khoáy gấp đôi để ý (1) và (2) theo lần lượt là :

A. Chất lỏng tách trở thành 2 lớp, hóa học lỏng đồng nhất

B. Chất lỏng tách 2 lớp, hóa học lỏng trở thành 2 lớp

Xem thêm: Ăn cay có tác dụng gì đối với sức khỏe?

C. Sủi lớp bọt do khí tạo ra, Chất lỏng trở thành 2 lớp

D. Chất lỏng như nhau, hóa học lỏng trở thành 2 lớp

Câu 4:

Triolein không thuộc tính với hóa học (hoặc dung dịch) này tại đây ?

A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).         

B. Cu(OH)2 (ở ĐK thường).

C. H(xúc tác Ni, đun nóng).                             

D. Dung dịch NaOH (đun nóng).

Câu 5:

Chất cơ học X mạch trực tiếp đem CTPT C4H6O2. Biết 

Công thức kết cấu của X là

A. CH3COOCH=CH2

B. CH2=CH-CH2-COOH

C. CH2=CH-COOCH3

D. HCOOCH2-CH=CH2

Câu 6:

Điều này tại đây ko đúng vào lúc nói đến metyl acrylat?

A. Không thuộc tính với hỗn hợp nước brom. 

B. là hợp ý hóa học este.

C. Là đồng phân của vinyl axetat. 

D. Có công thức phân tử C4H6O2.