thủy phân vinyl fomat

Câu hỏi:

28/02/2020 7,098

Bạn đang xem: thủy phân vinyl fomat

Thủy phân 7,2 gam vinyl fomat (HCOOCH=CH2) vô môi trường xung quanh axit với hiệu suất đạt 80% nhận được láo lếu phù hợp X. Trung hòa láo lếu phù hợp X, tiếp sau đó mang lại X ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 đun rét mướt nhận được từng nào gam Ag, biết phản xạ tráng gương xẩy ra trọn vẹn (H = 1; C = 12; Ag = 108).

C. 38,88 gam.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

HCOOCH=CH2 + H2O H2SO4, to HCOOH + CH3CHO trung hòaOH- HCOO? + CH3CHO.

HCOO? +AgNO3/NH3 2Ag↓ || CH3CHO +AgNO3/NH32Ag↓

1 HCOOCH=CH2phản ứng → 4Ag↓. Lại có: HCOOCH=CH2 +AgNO3/NH32Ag↓.

● Tóm lại: ∑nAg = 4nHCOOCH=CH2 phản ứng + 2nHCOOCH=CH2 dư.

nHCOOCH=CH2 phản ứng = 0,08 mol; nHCOOCH=CH2 dư = 0,02 mol.

► mAg = 108 × (0,08 × 4 + 0,02 × 2) = 38,88(g) chọn C.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tơ nilon-6,6 được pha chế tự phản xạ trùng ngưng

A. H2N(CH2)5COOH.

B. HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH.

C. HOOC(CH2)4COOH và HO(CH2)2OH.

D. HCOO(CH2)4COOH và H2N(CH2)6NH2.

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là chính ?

A. Khi thay cho H vô hiđrocacbon tự group NH2 tớ nhận được amin.

B. Amino axit là phù hợp hóa học cơ học nhiều chức sở hữu 2 group NH2 và COOH.

C. Khi thay cho H vô phân tử NH3 tự gốc hiđrocacbon tớ nhận được amin.

D. Khi thay cho H vô phân tử H2O tự gốc hiđrocacbon tớ nhận được ancol.

Câu 3:

Để biến chuyển một số trong những dầu mỡ rắn hoặc bơ tự tạo người tớ triển khai quy trình này sau đây?

A. hiđro hóa (xt Ni).

Xem thêm: Quả hồng tốt cho tim mạch nhưng cần lưu ý những điều này để tránh bị tắc ruột

B. cô cạn ở sức nóng chừng cao.

C. thực hiện giá thành.

D. xà chống hóa.

Câu 4:

Chất này tại đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. H2O.

B. C2H5OH.

C. CH3COOH.

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng este hóa thân thiện ancol etylic và axit axetic tạo ra trở nên thành phầm mang tên gọi là gì

A. metyl axetat.

B. axyl etylat.

C. etyl axetat.

D. axetyl etylat.

Câu 6:

Khi thủy phân trọn vẹn 7,4 gam este đơn chức mạch hở X ứng dụng hỗn hợp KOH (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl propionat.

B. propyl axetat.

C. etyl fomat.

D. etyl fomat.

Xem thêm: cho 0 15 mol h2nc3h5(cooh)2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK